52613 Suomen kasvimaantiede, 3 op

Suomen kasvimaantiede

Info | Metsät | Suot | Tunturit | Kalliot | Sisävedet | Itämeri | Kulttuuri

Pinkka: Suomen kasvimaantiede


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Kaikille biologian opiskelijoille suunnattu luentosarja antaa yleiskuvan Suomen kasvistosta ja kasvillisuudesta sekä kasvillisuuden alueelliseen jakautumiseen vaikuttavista tekijöistä. Luennoilla tutustutaan esimerkiksi metsä-, suo- ja vesikasvillisuuden yleispiirteisiin, paahdeympäristöjen lajistoon ja ekologiaan sekä kulttuuri- ja puolikulttuurikasvillisuuteen.


Kurssi-info

  • Opetus: Luennot, oheismateriaaliin perustuvat tehtävät.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I:n (52064) aiempi suorittaminen helpottaa asiasisällön omaksumista.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot luennoilla).
  • Suoritustapa ja arviointi: Luennot ja loppukuulustelu.
  • Lisätietoja: Luentokurssin ja Kasvituntemus I:n (52064) suorittaneet voivat syventää tietojaan suorittamalla omatoimisia opintojaksoja Suomen kasvillisuutta ja kasvistoa käsittelevästä verkko-opintokokonaisuudesta (526180–526187, 3–27 op).

Viittausohje: Rikkinen, J. 2011. Suomen kasvimaantiede. – Pinkka.helsinki.fi