526006 Sienisystematiikka

Sienisystematiikka

Pinkat: Kantasienet | Kotelosienet | Yhtymäsienet | Piiskasiimasienet | Leväsienet | Limakkosienet


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa kasvitieteen opiskelijoille suunnattu luentokurssi antaa opiskelijoille yleiskuvan sienimäisten eliöiden monimuotoisuudesta ja luokittelusta.


Kurssi-info

  • Opetus: Kurssi koostuu johdantoluennoista ja tärkeimpien sieniryhmien mikroskooppista rakennetta valottavista harjoitustöistä; tarkastelun painopiste on aitosienissä.
  • Edeltävät opinnot: Sienituntemuksen (52063) aiempi suorittaminen helpottaa asiasisällön omaksumista.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssilla).
  • Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luennoille ja harjoitustöihin, kirjallinen referaatti.
  • Lisätietoja: Luentokurssille osallistuneet voivat syventää tietojaan suorittamalla omatoimisen opintojakson (526195 Sienten monimuotoisuus, 3 op) Pinkan sienitiedettä ja symbiooseja käsittelevästä verkko-opintokokonaisuudesta.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Sienisystematiikan kurssia tukeva lajintuntemuskokonaisuus. – pinkka.helsinki.fi