526170 Sammaltuntemus I (Aitosammalet), 3 op

Sammaltuntemus1


Info | Sammaltuntemus I | Sammaltuntemus II | Sammaltuntemus III

Pinkat: Aitosammalet | Karhunsammalet lähisukulaisineen | Muut pesäkekärkiset | Pesäkekylkiset


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijaisesti kasvitieteen opiskelijoille suunnattu kurssi antaa yleiskuvan Pohjois-Euroopan aitosammalten monimuotoisuudesta ja ekologiasta.


Kurssi-info

  • Opetus: Johdantoluento, lajidemonstraatiot, ohjattu maastoretki ja kohtuullinen apu opiskelijoiden itse keräämien sammalnäytteiden määrityksessä.
  • Omatoiminen opiskelu: Sammalien opiskelu verkossa ja kurssisalissa sekä omatoimiset retkeilyt, joista laaditaan oppimispäiväkirja.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkassa oleva materiaali. Rikkinen, J. 2008: Jäkälät ja sammalet Suomen luonnossa. 208 sivua. Otava
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään oppimispäiväkirjan perusteella.
  • Lisätietoja: Kurssin yhteydessä voi kerätä tieteellisen sammalkokoelman (52434), joka arvostellaan ja pisteytetään erikseen (2–6 op). Kokoelman voi kerätä myös digitaalisena.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Lehtisammalkurssia tukeva lajintuntemuskokonaisuus. – pinkka.helsinki.fi