Sammaltuntemus I–III, 3–9 op

Sammaltuntemus

Info | Sammaltuntemus I | Sammaltuntemus II | Sammaltuntemus III


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijaisesti kasvitieteen opiskelijoille suunnattu kurssikokonaisuus antaa kattavan kuvan Pohjois-Euroopan sammalten monimuotoisuudesta ja ekologiasta.


Kurssi-info

Opintokokonaisuus muodostuu aitosammaliin (Sammaltuntemus I), rahkasammaliin
(Sammaltuntemus II) ja maksasammaliin (Sammaltuntemus III) keskittyvistä kursseista.
Kukin kursseista muodostaa oman kokonaisuuden, jonka voi suorittaa erikseen.