Yleisen kasvitieteen opintoretkeilyt, 5–10 op

Opintoretkeily

Info | Aasia | Afrikka | Huippuvuoret | Pohjois-Amerikka


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen

Yleisen kasvitieteen opetusohjelman puitteissa on mahdollista järjestää opintoretkeilyjä Suomen ulkopuolelle. Retkeilyjen suunnittelu ja toteutus edellyttää kaikilta osallistujilta huomattavaa aktiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä (yleensä vähintään puolen vuoden etukäteissuunnittelua). Osallistujien on myös valmistauduttava itse maksamaan pääosa matkakuluista.

Jos kiinnostusta tietyn opintoretkeilyn järjestämiseen ilmenee (vähintään 5–10 matkaan sitoutuvaa kasvitieteen opinnoissaan pitkälle ehtinyttä opiskelijaa), opiskelijat voivat itse järjestäytyä asia tiimoilta ja olla sen jälkeen yhteydessä kasvitieteen opettajiin.