526184 Suo- ja kosteikkokasvit, 3 op

526184 Suo- ja kosteikkokasvit

Pinkat: Jäkälät | Sammalet | Sanikkaiset | Puuvartiset | Kaksisirkkaiset | Yksisirkkaiset


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa perehtymään Suomen suo- ja kosteikkokasvillisuuden tutkimuksen kannalta keskeiseen kasvilajistoon.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, maastossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.
  • Lisätietoja: Kokonaisuus syventää peruslajintuntemuskurssilla ja kasvimaantieteen luennoilla syntynyttä kuvaa Suomen soiden ja kosteikkojen kasveista.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Suo- ja kosteikkokasvit. – pinkka.helsinki.fi