526182 Lehtokasvit, 3 op

Lehtokasvit

Pinkan lajisivut: Sammalet | Sanikkaiset | Puuvartiset | Kaksisirkkaiset | Yksisirkkaiset


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa perehtymään Suomen lehtojen ja lehtomaisten metsien kasvillisuuden tutkimuksen kannalta keskeiseen kasvilajistoon.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, maastossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.
  • Lisätietoja: Kokonaisuus syventää peruslajintuntemuskurssilla ja kasvimaantieteen luennoilla syntynyttä kuvaa Suomen lehtojen ja lehtomaisten metsien kasveista.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Lehtokasvit. – pinkka.helsinki.fi