526186 Kulttuuriympäristöjen kasvit, 3 op

Kulttuuriympäristöjen kasvit

Pinkat: Jäkälät | Sammalet | Sanikkaiset | Puuvartiset | Kaksisirkkaiset | Yksisirkkaiset


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa perehtymään erilaisten kulttuuri- ja puolikulttuurikasvupaikkojen kasvillisuuden tutkimuksen kannalta keskeiseen lajistoon.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, maastossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.
  • Lisätietoja: Kokonaisuus syventää peruslajintuntemuskurssilla ja kasvimaantieteen luennoilla syntynyttä kuvaa Suomen kulttuuri- ja puolikulttuuriympäristöjen kasveista ja jäkälistä.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Kulttuuriympäristöjen kasvit. – pinkka.helsinki.fi