526180 Kallio- ja harjukasvit, 3 op

Kallio- ja harjukasvit

Pinkat: Jäkälät | Sammalet | Sanikkaiset | Puuvartiset | Kaksisirkkaiset | Yksisirkkaiset


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa perehtymään kallio- ja harjumetsien sekä erilaisten paahdeympäristöjen tutkimuksen kannalta keskeiseen kasvi- ja jäkälälajistoon.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, maastossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.
  • Lisätietoja: Kokonaisuus syventää peruslajintuntemuskurssilla ja kasvimaantieteen luennoilla syntynyttä kuvaa kallio- ja harjumetsien kasveista ja jäkälistä.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Kallio- ja harjukasvit. – pinkka.helsinki.fi