526204  Makaronesian kasveja, 3 op

Makaronesian kasveja

Pinkat: Jäkälät | Sammalet | Sanikkaiset | Paljassiemeniset | Kaksisirkkaiset | Yksisirkkaiset
Koppisiemeniset


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa syventämään tietojaan Makaronesian kasvilajistosta.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I ja Maapallon kasvisto ja kasvillisuus (526001).
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.
  • Lisätietoja: Opintokokonaisuus syventää Makaronesian kasvimaantieteen (52690) kurssilla syntynyttä kuvaa alueen kasvistosta ja kasvillisuudesta. Siihen voi halutessaan liittää omatoimisen kasvimaantieteellisen retkeilyn (526205).

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Makaronesian kasveja. – pinkka.helsinki.fi