526201 Maapallon havupuut, 3 op

Maapallon havupuut

Pinkka: Maapallon havupuut
Alipinkat: Cupressaceae | Pinaceae | Podocarpaceae | Muut heimot


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus antaa yleiskuvan havupuiden monimuotoisuudesta, levinneisyydestä ja elinympäristöistä.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Maapallon kasvisto ja kasvillisuus (526001).
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.
  • Lisätietoja: Opintokokonaisuus syventää kasvimaantieteen luennoilla syntynyttä kuvaa maapallon kasviston alueellisesta jakautumisesta.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Maapallon havupuut. – pinkka.helsinki.fi