526202 Koppisiemeniset, 3 op

Koppisiemeniset

Pinkat: Tyviryhmät | Yksisirkkaiset | Rosidit | Asteridit | Muut kaksisirkkaiset


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus antaa yleiskuvan koppisiemenisten monimuotoisuudesta. Sivuille tulee esimerkkilajeja noin 150 siemenkasviheimosta.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I sekä Maapallon kasvisto ja kasvillisuus (526001).
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.
  • Lisätietoja: Opintokokonaisuus syventää kasvimaantieteen luennoilla syntynyttä kuvaa maapallon kasviston alueellisesta jakautumisesta.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Koppisiemeniset. – pinkka.helsinki.fi