526207 Kaskadian kasveja, 3 op

Kaskadian kasveja

Pinkka: Kaskadian kasveja
Alipinkat:
Kaskadian kasveja | Jäkälät | Sammalet | Sanikkaiset | Paljassiemeniset | Kaksisirkkaiset | Yksisirkkaiset


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa syventämään tietojaan läntisen Pohjois-Amerikan kasvilajistosta.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I ja Läntisen Pohjois-Amerikan kasvimaantiedettä (526208).
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.
  • Lisätietoja: Opintokokonaisuus syventää luennoilla syntynyttä kuvaa alueen kasvistosta ja kasvillisuudesta. Opintokokonaisuuteen voi halutessaan liittää omatoimisen kasvimaan-tieteellisen retkeilyn, tai sen voi suorittaa alueelle mahdollisesti järjestettävän yleisen kasvitieteen opintoretkeilyn yhteydessä.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Kaskadian kasveja. – pinkka.helsinki.fi