526216 Rikkakasvit ja vieraslajit, 3 op

Rikkakasvit ja vieraslajit

Pinkat: Monivuotiset rikkakasvit | Yksi- ja kaksivuotiset | Vieraslajit


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Ensisijassa aineopintoja tai syventäviä opintoja suorittaville yleisen kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa perehtymään pelloilla tai puutarhoissa haittaa aiheuttaviin rikkakasveihin sekä Suomen luontoon ihmisen tietoisella tai tahattomalla myötävaikutuksella levinneisiin vieraslajeihin.


Kurssi-info

  • Opiskelu: Omatoiminen opiskelu verkossa, maastossa, kirjastoissa ja/tai tieteellisessä kokoelmissa ohjaajan kanssa etukäteen sovitun oppimistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus ja oheismateriaali (sovitaan erikseen).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään kuva-aineistoon tai kokoelmanäytteisiin perustuvan lajintunnistustentin ja/tai kirjallisen kurssityön perusteella.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Rikkakasvit ja vieraslajit. – pinkka.helsinki.fi