526001 Maapallon kasvisto ja kasvillisuus, 3 op

Info | Kasvistoalueet | Kasvillisuusvyöhykkeet


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen


Tavoitteet

Kaikille biologian opiskelijoille suunnattu luentosarja antaa yleiskuvan maapallon kasvistosta ja kasvillisuudesta. Luennoilla tutustutaan muun muassa tropiikin metsiin ja savanneihin, aavikoihin, välimeren ilmaston kasvistoon ja kasvillisuuteen, lauhkeiden ja viileiden alueiden metsiin ja aroihin, napa-alueiden ja vuoristojen kasvillisuuteen sekä merenrantojen kasvillisuuteen.


Kurssi-info

  • Opetus: Luennot, oheismateriaaliin perustuvat tehtävät.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot luennoilla).
  • Suoritustapa ja arviointi: Luennot ja loppukuulustelu.
  • Lisätietoja: Luentokurssin suorittaneet voivat syventää tietojaan suorittamalla omatoimisia opintojaksoja maapallon kasvistoa ja kasvillisuutta käsittelevästä verkko-opintokokonaisuudesta (526200–526204, 3–15 op).

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Maapallon kasvisto ja kasvillisuus -luentosarjaa tukeva lajintuntemuskokonaisuus. – Pinkka.helsinki.fi