526208 Läntisen Pohjois-Amerikan kasvimaantiedettä, 3 op

Läntisen Pohjois-Amerikan kasvimaantiedettä

Pinkka: Läntisen Pohjois-Amerikan kasvimaantiedettä
Alipinkat: Rantavyöhyke | Kosteat rannikkometsät | Tammimetsät | Vuoristometsät | Kuivat havumetsät | Arot | Azonaalinen kasvillisuus


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen

Tavoitteet

Ensisijassa kasvitieteen opiskelijoille suunnatulla opintojaksolla tutustutaan läntisen Pohjois-Amerikan kasvistoon ja kasvillisuuden alueelliseen vaihteluun – erityisesti Oregonin ja Washingtonin länsiosien sekä Pohjois-Kalifornian metsiin.

Kurssi-info

  • Aika ja paikka: opetus
  • Opetus: Luennot, oheismateriaaliin perustuvat tehtävät.
  • Edeltävät opinnot: Maapallon kasvisto ja kasvillisuus -luentosarjan (526001) aiempi suorittaminen helpottaa asiasisällön omaksumista.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot luennoilla).
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään ja arvostellaan kirjallisten tehtävien perusteella.
  • Lisätietoja: Kurssin suorittaneet voivat syventää tietojaan suorittamalla omatoimisen opintojakson (526203 Kaskadian kasveja, 3 op) Pinkan Maapallon kasvistoa ja kasvillisuutta käsittelevästä verkko-opintokokonaisuudesta.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Läntisen Pohjois-Amerikan kasvimaantiedettä -luentosarjaa tukeva lajintuntemuskokonaisuus. – pinkka.helsinki.fi