526175 Jäkälätuntemus III (Rupijäkälät), 3 op - Kurssi-info

Jäkälätuntemus 3

Jäkälätuntemus info | Jäkälätuntemus I | Jäkälätuntemus II | Jäkälätuntemus III

Pinkat: Tällä kurssilla ei ole vielä pinkkoja


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen

Tavoitteet

Ensisijaisesti kasvitieteen opiskelijoille suunnattu kurssi antaa kuvan Pohjois-Euroopan rupijäkälien monimuotoisuudesta ja ekologiasta. Kurssilla opitaan tuntemaan esimerkkilajeja monista rupijäkäläryhmistä ja tutustutaan rupijäkälien käyttöön erilaisissa bioindikaattorisovellutuksissa.

Kurssi-info


  • Opetus: Johdantoluento, lajidemonstraatiot, ohjattu maastoretki ja kohtuullinen apu opiskelijoiden itse keräämien jäkälänäytteiden määrityksessä.
  • Omatoiminen opiskelu: Rupijäkälien opiskelu verkossa ja kurssisalissa sekä omatoimiset retkeilyt, joista laaditaan oppimispäiväkirja.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkassa oleva materiaali.
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään oppimispäiväkirjan perusteella.
  • Lisätietoja: Kurssin yhteydessä voi kerätä tieteellisen jäkäläkokoelman (52434), joka arvostellaan ja pisteytetään erikseen (2–6 op). Kokoelman voi kerätä myös digitaalisena.


Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Rupijäkäläkurssia tukeva lajintuntemuskokonaisuus. – pinkka.helsinki.fi