526174 Jäkälätuntemus II (Suurjäkälät), 3 op - Kurssi-info

Jäkälätuntemus 2

Jäkälätuntemus info | Jäkälätuntemus I | Jäkälätuntemus II | Jäkälätuntemus III

Pinkat: Tällä kurssilla ei ole vielä pinkkoja


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen

Tavoitteet

Ensisijaisesti kasvitieteen opiskelijoille suunnattu kurssi antaa kattavan kuvan Pohjois-Euroopan suurjäkälien monimuotoisuudesta ja ekologiasta. Kurssilla käsitellään kaikki Suomen suurjäkäläsuvut.

Kurssi-info


  • Opetus: Johdantoluento, lajidemonstraatiot, ohjattu maastoretki ja kohtuullinen apu opiskelijoiden itse keräämien jäkälänäytteiden määrityksessä.
  • Omatoiminen opiskelu: Suurjäkälien opiskelu verkossa ja kurssisalissa sekä omatoimiset retkeilyt, joista laaditaan oppimispäiväkirja.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkassa oleva materiaali.
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään oppimispäiväkirjan perusteella.
  • Lisätietoja: Kurssin yhteydessä voi kerätä tieteellisen jäkäläkokoelman (52434), joka arvostellaan ja pisteytetään erikseen (2–6 op). Kokoelman voi kerätä myös digitaalisena.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Suurjäkäläkurssia tukeva lajintuntemuskokonaisuus. – pinkka.helsinki.fi