526173 Jäkälätuntemus I, 3 op - Kurssi-info

Jäkälätuntemus 1

Jäkälätuntemus info | Jäkälätuntemus I | Jäkälätuntemus II | Jäkälätuntemus III

Pinkka: Jäkälätuntemus I
Alipinkat:
Lehtijäkälät | Pensasjäkälät | Rupijäkälät


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen

Tavoitteet

Ensisijaisesti kasvitieteen opiskelijoille suunnattu kurssi antaa yleiskuvan Pohjois-Euroopan jäkälien monimuotoisuudesta ja ekologiasta. Kurssilla opitaan tuntemaan esimerkkilajeja useimmista suurjäkäläsuvuista sekä joitakin näyttäviä tai muuten helposti tunnistettavia rupijäkäliä.

Kurssi-info


  • Opetus: Johdantoluento, lajidemonstraatiot, ohjattu maastoretki ja kohtuullinen apu opiskelijoiden itse keräämien jäkälänäytteiden määrityksessä.
  • Omatoiminen opiskelu: Jäkälien opiskelu verkossa ja kurssisalissa sekä omatoimiset retkeilyt, joista laaditaan oppimispäiväkirja.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkassa oleva materiaali. Rikkinen, J. 2008: Jäkälät ja sammalet Suomen luonnossa. 208 sivua. Otava
  • Suoritustapa ja arviointi: Kurssin suoritus hyväksytään oppimispäiväkirjan perusteella.
  • Lisätietoja: Kurssin yhteydessä voi kerätä tieteellisen jäkäläkokoelman (52434), joka arvostellaan ja pisteytetään erikseen (2–6 op). Kokoelman voi kerätä myös digitaalisena.


Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Rikkinen, J. 2008. Jäkälätuntemuksen peruskurssia tukeva lajintuntemuskokonaisuus. – pinkka.helsinki.fi