Yleinen kasvitiede - Esittely

Kasvitieteellinen puutarha, kuva: Ida Pimenoff

Kurssit ja luennot | Omatoimikurssit | Opintoretkeilyt | Esittely


Vastuuhenkilö

Professori Jouko Rikkinen

Yleisen kasvitieteen erikoistumislinja

Yleinen kasvitiede on yksi kasvibiologian pääaineen neljästä erikoistumislinjasta. Se tarjoaa mahdollisuudet monialaisiin kasvien ja sienten systematiikkaa, ekologiaa ja evoluutiobiologiaa yhdistäviin opintoihin.

Yleisen kasvitieteen opetustarjonnan ydin on kasvien ja sienten monimuotoisuudessa ja sen tutkimuksessa. Esimerkiksi monet elinympäristöjen suojeluun ja käyttöön liittyvät työtehtävät edellyttävät hyvää käytännön lajintuntemusta sekä kykyä tuottaa ja soveltaa uutta tutkimustietoa kasvien ja sienten ominaispiirteistä, elintavoista ja levinneisyydestä.

Pinkan sivuilla on useita yleisen kasvitieteen luento- ja kurssiopetukseen liittyviä lajintuntemuskokonaisuuksia. Lisäksi sivuille rakennetaan opiskelijoiden itsenäistä opiskelua tukevia opintopaketteja. Valtaosa suunnitteilla olevasta opetustarjonnasta on opiskelijoiden käytössä vuoden 2011 syksyllä. Yleisen kasvitieteen lajintuntemusopetus uudistuu jatkuvasti, ja vielä keskeneräisetkin oppimateriaalikokonaisuudet pyritään saamaan heti kiinnostuneiden käyttöön.

”Reaaliajassa” tapahtuva oppimateriaalin täydentäminen johtaa väistämättä siihen, että verkkosivuille päätyy myös asiavirheitä ja väärin määritettyjä kuvia. Virheitä korjataan sitä mukaan kun niitä havaitaan – tässä työssä juuri sinun palautteesi on arvokasta! Havaitut epätarkkuudet voi ilmoittaa Pinkan sähköpostiosoitteeseen (bioti-pinkka[at]helsinki.fi).

Teksti ja valokuvat © Jouko Rikkinen. Yksityishenkilöt saavat käyttää valokuvia opiskelu- ja opetustarkoituksiin, mutta niiden levitys ja kaupallinen käyttö on ilman eri lupaa kielletty. Verkkosivujen valokuvista on olemassa korkean resoluution tiedostot. Niiden käytöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kuvaajaan (jouko.rikkinen[at]helsinki.fi).