52690 Opintoretkeily Makaronesiaan

Opintoretkeily Makaronesiaan

Pinkat: Las Palmas | Maspalomas


Vastuuhenkilö

Aulikki Salmia

Tavoitteet

Ensisijassa kasvitieteen opiskelijoille suunnattu opintoretkeily perehdyttää opiskelijat Makaronesian saarten kasvistoon ja kasvillisuuteen.

Kurssi-info

  • Opetus: Opintojakso koostuu Makaronesian kasvimaantieteen luennoista (20 t), joiden avulla opiskelijat perehtyvät alueen kasvistoon ja kasvillisuuteen. Osa floristisista tehtävistä tehdään kasvitieteellisessä puutarhassa. Opintokokonaisuuteen kuuluu myös viikon pituinen opintoretkeily esim. Gran Canarialle.
  • Kirjallisuus ja oheismateriaalit: Pinkan tarjonta. Muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssilla).
  • Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen opetukseen, kirjallinen referaatti ja retkipäiväkirja.
  • Lisätietoja: Opintoretkeilylle osallistuneet voivat syventää tietojaan suorittamalla omatoimisen opintojakson (526204  Makaronesian kasveja, 3 op) yleisen kasvitieteen verkko-opintokokonaisuudesta.

Siteerauksen näille verkkosivuille voi kirjoittaa esimerkiksi muotoon: Maisniemi, K. & Rikkinen, J. 2009. Makaronesian opintoretkeilyä tukeva lajintuntemuskokonaisuus. – pinkka.helsinki.fi