526045 Vesi- ja rantakasvit, 4-6 op

Pinkat: Sanikkaiset | Koppisiemeniset


Tässä esiteltävä lajisto kuuluu kasvibiologian pääaineen omatoimisesti opiskeltavan opintojakson 526045 Vesi- ja rantakasvit, 4-6 op, oppimistavoitteisiin.


Vastuuhenkilö: Jouko Rikkinen


Tavoite

Opintojaksolla opitaan tunnistamaan noin 200 vesi- ja rantakasvia, joista saa 4 op. Tämän lisäksi voi opiskella noin 60 sammalta ja levää, joista saa 2 op.


Kurssi-info

Kurssi perustuu omatoimiseen opiskeluun opintoherbaariossa ja Pinkassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö ja opintokokoelma.

Muu kirjallisuus: tarkemmat tiedot kurssin Moodle-sivulla


Suoritustapa: Verkossa tehtävä herbaariotentti kasvioita ja muistiinpanoja apuna käyttäen tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö (sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).