52643 Lapin kasvit, 4 op

Lapin kasvit

Pinkat: Sanikkaiset | Paljassiemeniset | Koppisiemenisiä | Yksisirkkaisia | Heinäkasvit
Sarakasvit
| Vihviläkasvit


Vastuuhenkilö: Jouko Rikkinen


Tavoite

Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan lähes 600 Pohjois-Suomessa luonnonvaraisena kasvavaa putkilokasvilajia.


Kurssi-info

Kurssi perustuu omatoimiseen opiskeluun opintoherbaariossa ja Pinkassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö ja opintokokoelma.

Muu kirjallisuus: tarkemmat tiedot kurssin Moodle-sivulla

Suoritustapa: Verkossa tehtävä herbaariotentti kasvioita ja muistiinpanoja apuna käyttäen tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö (sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).