526098 Kasvituntemus II, 4 op

Kasvituntemus II

Pinkat: Sanikkaiset | Paljassiemeniset | Koppisiemenisiä | Yksisirkkaisia | Heinäkasvit | Sarakasvit | Vihviläkasvit

Lajilista: word I pdf


Vastuuhenkilö: Jouko Rikkinen

Tavoite

Kurssi antaa hyvät valmiudet määrittää useimpien elinympäristöjen tärkeimmät putkilokasvilajit koko Suomessa (vaatimuksiin kuuluu 500 kasvilajia). Se syventää Kasvituntemus I -kurssilla hankittua osaamista ja antaa hyvän perustan kasviston alueelliseen vaihteluun keskittyville syventäville kursseille.

Kurssi-info
Kurssi perustuu omatoimiseen opiskeluun opintoherbaariossa ja Pinkassa. Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö ja opintokokoelma. Muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssin Moodle-sivulla).

Suoritustapa: Verkkotentti, jossa kokelas tunnistaa 40 vaatimuksiin kuuluvaa lajia. Muistin tukena saa käyttää määrityskirjallisuutta (myös verkkolähteitä) ja muistiinpanoja.