52601 Kasvien morfologinen adaptaatio, 4 op

Siemenkasvien morfologinen adaptaatio

Pinkat kasvillisuusvyöhykkeittäin: Arktinen ja oroarktinen I Boreaalinen I Temperaattinen I Meridionaalinen | Subtrooppinen ja trooppinen


Kurssiopettajat

Helena Åström ja Timo Saarinen / Kasvibiologia

Tavoitteet

Kurssilaiset perehtyvät siemenkasvien morfologisiin ja fysiologisiin sopeutumiin maapallon eri ekosysteemeissä arktisilta alueilta tropiikkiin. Tavoitteena on ymmärtää miten morfologiset sopeumat edistävät kasvien menestymistä erilaisissa elinympäristöissä. Osallistujat harjaantuvat anatomisten leikkeiden mikroskopoinnissa ja tulkinnassa, ja oppivat tunnistamaan kasvien ulkoisia organologisia sopeumia. Kurssin aikana opittuja tietoja sovelletaan yhteisöllisen oppimisen tehtävissä.

Kurssi-info

  • Sisältö: Kurssiin kuuluu luentoja eri kasvillisuusvyöhykkeillä kasvavien siemenkasvien sopeumista, omatoimisia kirjallisuustehtäviä, mikroskopoimista ja muita harjoitustehtäviä. Osa tehtävistä tehdään kasvitieteellisessä puutarhassa (Kaisaniemessä kasvihuoneissa ja ulkopuutarhassa sekä Kumpulassa ulkona kasvimaantieteellisillä osastoilla) ja osa Gardeniassa.
  • Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti.
  • Oheismateriaali ja kirjallisuus: Opetusmoniste ja kurssitehtäviin liittyvät artikkelit.
  • Arviointi: Hyväksytty/hylätty.