526118 Lehtokasvillisuus, 2–6 op

Lehtokasvillisuus

Pinkka: Lehtokasvillisuus
Alipinkat:
Sanikkaiset | Koppisiemeniset


Tavoite

Perehtyminen boreaalisten lehtojen ja lehtokorpien putkilokasvi- ja sammallajiston yhteisö- ja lajiekologiaan sekä kasvillisuusluokitteluun.

Kurssi-info

 • Sisältö: Puolipäiväiset ekskursiot (valinnaisesti 1–2), luennot ja kasvidemonstraatiot
  (6 t), harjoitustyö (kasvillisuustutkimus) ja yhteenvetoseminaari. Tarkempia tietoja (osoite tulossa)
 • Ennakkovaatimukset: Peruskasvituntemus (52064), ekologian kenttäkurssin biotooppijakso (59928); lisäksi omatoiminen lajintuntemusopiskelu hyödyllinen kurssin rinnalla (sammalet, putkilokasvit).
 • Kirjallisuus: Osia teoksista:
  - Jalas, J. (toim.) Suuri Kasvikirja I-III;
  - Kurtto & Helynranta 1996 Helsingin kasvit;
  - Metsien suojelun tarve Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla (www.ymparisto.fi, SY437)
  - Moen, A. 1999 Atlas of Norway. Vegetation;
  - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus (www.ymparisto.fi, SY560).
 • Tentti ja arviointi: Valinnaiset modulit lajiekologinen kirjallisuuskatsaus + seminaari (2 op); kirjallisuustentti (2 op); Kasvillisuustutkimus (2 op, harjoitustyö, kirjallinen raportti). Hyväksytty/hylätty.