526058 Ahvenanmaan ja lounaissaariston kasvit, 4 op

Ruohokanukka (Cornus suoceca). Kuva: Jouko Rikkinen

Pinkka: Ahvenanmaan ja lounaissaariston kasvit
Alipinkat: Koppisiemenisiä | Yksisirkkaisia | Sanikkaiset | Paljassiemeniset | Vihviläkasvit | Sarakasvit | Heinäkasvit
Elinympäristöittäin: Lehdot | Kedot, ahot ja niityt | Merenrannat | Letot


Vastuuhenkilö: Jouko Rikkinen


Tavoite

Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan lähes 600 Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa luonnonvaraisena kasvavaa putkilokasvilajia.


Kurssi-info

Kurssi perustuu omatoimiseen opiskeluun opintoherbaariossa ja Pinkassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö ja pintokokoelma.

Muu kirjallisuus: tarkemmat tiedot kurssin Moodle-sivulla

Suoritustapa: Verkossa tehtävä herbaariotentti kasvioita ja muistiinpanoja apuna käyttäen tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö (sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).