585022 Kasvitieteen retkeilyt, 2 op

Kissankello

Kasvitieteen retkeily Lammille - Retkikohteet ja lajilistat - Retkiohjelma (PDF)

Kasvitieteen retkeily Ahvenanmaalle - Retkikohteet ja lajilistat


Kasvitieteen retkeilyt -opintojakso on Helsingin yliopiston Biotieteiden laitoksen ruotsinkielistä opetusta. Kaksikielisen tutkinnon (KaTu) tekevä opiskelija voi sisällyttää tämän opintojakson ohjelmaansa. Kenttäopetus on ruotsin kielellä mutta oheismateriaali (lajilistat) ja Pinkassa olevat lajikuvaukset kunkin retkikohteen lajeista löytyy myös suomeksi.

Opintojaksoon sisältyy kaksi retkeilyä: Lammin retkeily ja Ahvenanmaan retkeily. Retkien vetäjinä toimivat professori Carl-Adam Hæggström ja yliopistonlehtori Helena Åström, jotka ovat laatineet retkikohteiden kuvaukset ja lajilistat. FM Åsa Stam, kasvibiologian opiskelija Ann-Sofie Åstrand ja tutkimusteknikko Anneli Ekman ovat avustaneet Pinkan tietokannan lajikuvausten laadinnassa.

Kurssimateriaali on laadittu Helsingin yliopiston Opettajien akatemian rahoituksella.

Etusivun yläosan linkkien kautta voit katsella retkikohteita Lammilla. Kustakin retkikohteesta löytyy kohdekuvaus, lajilista ja linkki Pinkan tietokantaan, jossa on lisätietoa kustakin lajista.

Ajankohta: Lammin retkeily syyskuussa ja Ahvenanmaan retkeily toukokuussa. Tarkemman retkiohjelman löydät sivun yläosasta olevasta linkistä.

Paikka: Lammin biologinen asema (Lammi, Häme)/ Nåtön biologinen asema (Ahvenanmaa)

Vastuuhenkilö: Helena Åström, Biotieteiden laitoksen kasvibiologian yksikkkö, ruotsinkielinen opetus

Opettajat: Carl-Adam Hæggström ja Helena Åström

Tavoitteet: Käytännön kasvilajintuntemuksen ja luontotyyppien osaamisen syventäminen.

Sisältö: Lammin retkeilyn aikana tutustumme aseman ympäristöön ja lähiseutuun; metsätyypit, lehtokasvillisuus, rantojen kasvillisuus, vesikasvit. Tutustumme Janakkalan linnavuoren vanhan kulttuurin seuralaislajistoon, ja suokasvillisuuteen Suurisuolla. Ahvenanmaan retkeilyn aikana perehdymme lehtoniityn kasvillisuuteen ja hoitoon. Ohjelmassa lisäksi: rantaniittyjä, perinnebiotooppeja, sekä aarniometsä.

Kurssi-info:

  1. Kohderyhmä: 2.-3. vuoden opiskelijat
  2. Ennakkotiedot: Kasvilajintuntemus I (52064)
  3. Suorittaminen: Kenttäkurssi. Materiaalia Pinkassa.
  4. Arvostelu: Hyväksytty/ hylätty