Tieteellinen kasvi- tai sienikokoelma digikuvina

Kissankello

  Päivitetty 14.2.2014

Vastuuhenkilö: Jouko Rikkinen

Tavoite

Opintojaksolla harjoitellaan käytännön lajintunnistusta ja hyödynnetään valokuvausta apuvälineenä lajilöytöjen dokumentoinnissa. Opintojakson laajuus on 3–10 opintopistettä. Digitaalisessa kuvakokoelmassa yksi opintopiste vastaa hyvin dokumentoitua ja käytännön lajintunnistuksen mahdollistavaa (riittävän korkeatasoista) kuvakokoelmaa 30 kasvi- tai sienilajista tai muusta taksonista.

Kokoelman teeman voi itse valita. Esimerkkejä: 50 yleistä sammalta, epifyyttijäkälät, otos peruslajintuntemuksen kasveista, Asteraceae-heimon lajeja, jne. Valmis kuvakokoelma luovutetaan arvioitavaksi esimerkiksi CD:llä, muistitikulla tai vastaavalla. Sille on tallennettu opiskelijan nimellä ja päivämäärällä nimetty kokoelmakansio, joka sisältää johdantotiedoston sekä kokoelman kuvakansiot (lukumäärä sama kuin keruiden kokonaismäärä).

Johdantotiedosto sisältää opiskelijan henkilötiedot, lyhyen selostuksen kokoelman sisällöstä ja listan kokoelman lajeista tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Kuvakansiot sisältävät kukin yhteen dokumentoituun ”keruuseen” liittyvät valokuvat sekä niitä koskevan etikettitiedoston, josta käy ilmi kuvauspaikka ja muu oleellinen keruutieto. Etikettitiedosto tulee laatia retkeilykasviossa julkaistujen ohjeiden mukaan. Kunkin kansion tulee sisältää siinä esitellyn kasvin tai sienen tunnistukseen ja elinympäristön toteamiseen riittävä määrä kuvia (esim. elinympäristö, habituskuva, lähikuva kukasta tai hedelmästä ja lehdestä tai muista tunnistuksen kannalta tärkeistä rakenteista).

Opintojakson kokoelma voi myös perustua herbaarionäytteisiin, mutta tästä on sovittava ohjaajan kanssa erikseen. Kokoelman valokuvia voi halutessaan luovuttaa Pinkka-oppimisympäristön käyttöön (sovitaan erikseen).