52063 Sienituntemus (2 op)

Karvasilokka (Thelophora terrestris). Kuva: Marja Härkönen

Kurssi-info | Tatit | Rouskut | Haperot | Seitikit | Malikat, vahakkaat ja valmuskat | Kärpässienet | Kääväkkäät

Pinkka: Sienituntemus
Alipinkat: Boletales | Russulales | Agaricales: tummaitiöiset | ruskeaitiöiset | vaaleaitiöiset | punertavaitiöiset | Muita lahkoja | Dacrymycetales | Pezizales

(Vanha Pinkka: Sienituntemus | Boletales | Russulales | Agaricales: tummaitiöiset | ruskeaitiöiset | vaaleaitiöiset | punertavaitiöiset | Muita lahkoja | Dacrymycetales | Pezizales)

Katso myös: Kauppasienet | Myrkkysienet

Tavoite

Yleisempien sienisukujen tunnistaminen.

Kurssi-info

  • Ennakkovaatimukset: opinto-oikeus vaaditaan
  • Sisältö: Kurssilla syvennytään suursienten suku- ja lajitason tuntemukseen, tavoitteena on n. 120 sienitaksonin tunnistaminen. Pääpaino on tateissa, rouskuissa, haperoissa, helttasienissä ja kääväkkäissä. Myös myrkkysieniä ja kauppasieniä käsitellään. Kurssi sisältää luentoja, maastoretkiä sekä omatoimista opiskelua tuoreista sieninäyttelyn sienistä.
  • Kirjallisuus: Lajiluettelo + moniste.
  • Arviointi: tentti, arvostelu: 0–5.
  • Tentti ja uusinnat: Kurssin lopuksi tunnistustentti tuoreista sienistä, teoriaosasta kirjallinen koe. Tentissä vaaditaan tunnistamisen lisäksi vähintään sienisukujen tieteelliset nimet.