Kasvituntemus I   -   Sanikkaiset, Pteridophyta

Lieko

Kurssi-info | Aakkosellinen lajilista | Lajien luokittelu | Lajikysely | Sammalet | Sanikkaiset | Paljassiemeniset | Asteri- ja sikurikasvit

Alipinkka: Sanikkaiset

(Vanha Pinkka:Lajilista


Sanikkaiset on ikivanha ja systemaattisesti epäyhtenäinen kasviryhmä, johon luetaan kaikki itiöillä lisääntyvät putkilokasvit - siis kaikki muut paitsi siemenkasvit. Sen kukoistuskausi oli jo paleotsooisella maailmankaudella, erityisesti hiilikaudella, minkä jälkeen diversiteetti on voimakkaasti laskenut ja monet ryhmät ovat kuolleet sukupuuttoon.

Nykyään sanikkaisia on noin 10 000 lajia, joista ylivoimaisesti suurin osa on saniaisia (luokka Pteropsida). Muut nykyiset sanikkaiset kuuluvat liekokasveihin (luokka Lycopsida, noin 1200 lajia), kortekasveihin (luokka Sphenopsida, 15 lajia) ja haarusanikkaisiin (luokka Psilotopsida, 3-8 lajia). Liekokasvit ovat näistä vanhimpia ja ne ovat kehittyneet eri kantamuodosta kuin muut sanikkaiset.

Suomessa on 40 saniaislajia, 8 liekokasvilajia ja 8 kortelajia.

Liekokasvit, heimo Lycopodiaceae

Suomessa esiintyy neljä liekokasvisukua: ketunlieot (Huperzia, 1 laji), konnanlieot (Lycopodiella, 1 laji), riidenlieot (Lycopodium, 2 lajia) ja keltalieot (Diphasiastrum, 4 lajia). Ketunlieoilla ja konnanlieoilla itiöpesäkkeet ovat versojen yläosissa erilaistumattomien lehtien hangoissa, kun taas riiden- ja keltalieoilla on versojen kärjissä selvärajaiset itiöpesäketähkät erilaistuneine lehtineen. Keltaliekojen lehdet ovat suomumaiset ja neljänä pitkittäisrivinä, muissa suvuissa lehdet ovat neulasmaiset ja kierteisesti.

Varsinaisten liekokasvien lisäksi Suomessa esiintyy liekomaisista kasveista omiin heimoihinsa luettavat mähkä (Selaginella selaginoides) ja 2 lahnanruoholajia (Isoëtes).

Kortekasvit, heimo Equisetaceae

Heimossa on vain suku Equisetum, kortteet. Niillä on tyypilliset, selvästi nivelikkäät, uurteiset ja ontot maavarret ja ilmaversot. Lehdet ovat surkastuneet tuppimaisiksi muodostumiksi nivelkohtiin. Itiöpesäkkeet ovat ilmaversojen kärjissä tähkämäisenä rakenteena 6-kulmaisten, kilpimäisten sporangioforien l. pesäkkeenkannattimien alapinnalla.

Suomessa esiintyy 8 kortelajia.

Saniaiset, luokka Pteropsida

Useimmilla saniaisilla on tyypillisen näköiset, kookkaat ja liuskoittuneet lehdet, jotka kasvavat monivuotisista maavarsista; maan päällä voi nähdä vain lehtiruodin ja -lavan. Itiöpesäkkeet sijaitsevat ryhminä lehtien alapinnalla tai reunoilla. Monissa ryhmissä itiöpesäkeryhmiä suojaa kalvomainen katesuomu.

Suomessa on 40 saniaislajia, jotka luokitellaan 9 heimoon.