52064 Kasvituntemus I, 3 op

Kurssi-info | Aakkosellinen lajilista | Lajikysely | Sammalet | Sanikkaiset | Paljassiemeniset | Asteri- ja sikurikasvit

Pinkka: Kasvituntemus I
Alipinkat: Sammalet | Jäkälät | Levät | Sanikkaiset | Paljassiemeniset | Koppisiemeniset, muut | Koppisiemeniset, yksisirkkaiset

(Vanha Pinkka: Jäkälät | Levät | Muut koppisiemeniset | Yksisirkkaiset)


Vastuuhenkilöt

Johannes Enroth / Jouko Rikkinen

Tavoite

Kurssilla opitaan tunnistamaan Suomen yleisimmät luonnonkasvit (250 putkilokasvia sekä 50 levää, sammalta ja jäkälää). Kurssi antaa valmiudet osallistua syventäville lajintuntemus-kursseille. Se luo myös pohjaa ekologian kenttäkurssin biotooppijaksolle.

Kurssi-info

Kurssi sisältää vapaaehtoiset lajidemonstraatiot (36 tuntia) ja maastoretken (4 tuntia) sekä omatoimista opiskelua opintoherbaariossa ja Pinkassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö. Muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssin Moodle-sivulla).

Suoritustapa: Verkkotentti, jossa kokelas tunnistaa 30 vaatimuksiin kuuluvaa lajia. Muistin tukena saa käyttää tieteellisten nimien aakkosellista luetteloa, muttei muuta kirjallisuutta tai muistiinpanoja (tarkemmat tiedot kurssin Moodle-sivulla).

Verkkotentin arvostelu:
    20 oikein 30:stä 1/5,
    21–23 oikein 30:stä 2/5,
    24–26 oikein 30:stä 3/5
    27–28 oikein 30:stä 4/5,
    29–30 oikein 30:stä 5/5.