525002 Kasvianatomian harjoitustyöt, 3 op

Kasvianatomian harjoitustyöt

Kasvianatomian osuus
Pinkat:
Rakenteet

Tavoite

Kasvianatomian harjoitusöiden tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat eri kasvinosien mikroskooppiseen tutkimiseen ja antaa perustietoa siemenkasvien pääryhmien anatomisesta rakenteesta. Kurssilla perehdytään yksi- ja kaksisirkkaiskasvien sekä havupuiden juuren, varren, lehden, kukan ja hedelmien anatomiseen rakenteeseen leikkeiden avulla.

Kurssi-info

  • Aika ja paikka: opetus
  • Ennakkovaatimukset: kemian perusteet, kemian ja biokemian harjoitustyöt, johdatus kasvitieteeseen, solubiologia ja sytogenetiikka
  • Sisältö: Yksi-, kaksisirkkaisten sekä paljassiemenisten siemenkasvien primaarinen ja sekundaarinen perusrakenne, kasvisolukoiden tunnistaminen mikroskooppipreparaattien perusteella, valomikroskoopin käyttö, mikroskooppipreparaattien valmistus.
  • Kirjallisuus: Kurssimoniste.
  • Suoritustapa ja arviointi: Luento ja laboratorio-opetus, harjoitustehtävät.Tentti (0–5).

Valokuvat © Tuuli Timonen. Yksityishenkilöt saavat käyttää valokuvia opiskelu- ja opetustarkoituksiin, mutta niiden levitys ja kaupallinen käyttö on ilman eri lupaa kielletty.