526000 Johdatus kasvitieteeseen (3 op)

Kurssi-info | Tieteen termipankki | Kassu | Kumpulan puutarha | Kaisaniemen puutarha | Viikin arboretum | Kasvimuseo | Kasviatlas

Pinkat: Arboretumin opintokokoelma | Arboretumin luonnonkasvit: ruohovartiset | Arboretumin luonnonkasvit: puuvartiset | Kumpulan puuvartiset


Vastuuhenkilöt

Johannes Enroth / Jouko Rikkinen


Tavoite

Kurssi perehdyttää opiskelijat kasvien rakenteeseen, lisääntymiseen ja kasvitieteen peruskäsitteistöön. Kurssilla tutustutaan myös kasvikunnan monimuotoisuuteen ja luokittelun perusteisiin.


Kurssi-info

Kurssiin kuuluu maastoretkiä, joilla kerätään aineistoa ryhmätöitä varten. Harjoitustöitä tehdään mm. Viikin arboretumissa, Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa ja Gardeniassa.

Kurssilla tutustutaan myös Viikin kampuksella, kasvimuseossa ja kasvitieteellisissä puutarhoissa tehtävään kasvitieteelliseen tutkimukseen.

Kurssiin kuuluu itsenäisiä verkkotehtäviä sekä loppuseminaari, jossa opiskelijat pienryhmittäin pitävät lyhyen esityksen omasta aiheestaan. Kurssin aikana pidetään oppimispäiväkirjaa. Opiskelijan on oltava läsnä vähintään 75 % kurssikerroista.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla käytetään itse kerättyä aineistoa. Kirjallisuus ja verkkoaineistot esitellään kurssin aikana. Oheislukemistona: Reece ym 2010: Campbell Biology, 9. painos.

Arvostelu: Hyväksytty/hylätty