Aspergillus-sienet

Aspergillus

Esittely | Mikroskooppinen rakenne | Lähteet ja kiitokset

Pinkat


Kiitokset

Aspergillus-pinkka on toteutettu yhteistyössä mykologi Pirkko Koukila-Kähkölän ja HUSLAB mykologian yksikön kanssa.


Lähteet

Gravesen, Suzanne; Frisvad, C. Jens; Samson, A. Robert. 1994. Microfungi. First edition. Munksgaard. Denmark.

Samson, A. Robert; van Reenen-Hoekstra, S. Ellen. 1988. Introduction to food-borne fungi. Third edition. Centraalbureau voor schimmelcultures. Wageningen.

Larone H. Davise. 2002. Medically important fungi. Fourth edition. ASM press. USA.

de Hoog, G. S; Guarro, J; Gene, J; Figueras, M. J. 2001. Atlas of clinical fungi. Second edition. Centraalbureau voor schimmelcultures.