Yhteystiedot

Tiedekunnan kanslia:

Viikinkaari 9 (PL 56)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
fax 02941 59138

Puhelinluettelo
Farmasian tiedekunta Facebookissa

Tervetuloa farmakologian ja lääkehoidon osastolle!

Farmakologian ja lääkehoidon osaston henkilökuntaa

 

Farmakologian ja lääkehoidon osaston oppiaineita ovat farmakologia (professorit Heikki Ruskoaho, LKT, Raimo K. Tuominen, LKT ja Atso Raasmaja, FT), ja sosiaalifarmasia (professorit Marja Airaksinen, FaT ja Marja Blom, FT). Osastossa tutkitaan lääkeaineiden vaikutuksia ja uusia lääkevaikutuksen kohteita, rationaalista ja turvallista lääkekäyttöä sekä lääkehoitojen vaikuttavuutta.


Farmakologian ja lääkehoidon osasto vastaa opintokokonaisuudesta Potilas- ja lääkehoito. Tässä kokonaisuudessa opiskellaan lääkevaikutuksen kannalta keskeistä fysiologiaa ja tautioppia, elinjärjestelmien farmakologiaa sekä lääkeaineiden haitta- ja yhteisvaikutuksia.  Kliinisen farmasian opinnot kattavat potilaiden lääkehoidon optimoinnin ja laadunvarmistuksen, lääkehoitoprosessin turvallisuuden sekä lääke- ja terveydenhuoltojärjestelmään perehdyttämisen. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa opintoja lääkehoidon kokonaisarviointiin suuntaavassa opintopolussa. Lääketaloustieteen opinnot antavat valmiuksia mm. lääkehoidon taloudellisen vaikuttavuuden ymmärtämiseksi ja hahmottamiseksi terveydenhuollon monimuotoisessa toimintakentässä.


Kotimaisia yhteistyötahoja ovat mm. Helsingin yliopiston tiedekunnat, Biotekniikan Instituutti, Hjelt-instituutti ja Neurotieteen tutkimuskeskus; suomalaiset yliopistot, kuten Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto; sairaalat ja tutkimuslaitokset kuten HUS ja THL; viranomaistahot, erityisesti sosiaali- ja terveysministeriö sekä Fimea; farmasian alan keskeiset toimijat Apteekkariliitto, Farmasialiitto sekä Yliopiston Apteekki.


Kansainvälisiä kumppaneita ovat mm. Johns Hopkins yliopisto/sairaala, Boulder Coloradon ja Baltimoren yliopistot (USA), Sydneyn ja Monashin yliopistot (Australia), Karoliininen Instituutti ja Lundin yliopisto (Ruotsi), Bathin yliopisto (UK), Ottawan yliopisto (Kanada), Tarton yliopisto (Viro).
Osaston johtajana toimii professori Raimo K. Tuominen ja henkilökunnan kokonaismäärä on 40 – 45.