Yhteystiedot

Viikinkaari 5E (PL 56)
Biokeskus 2
00014 Helsingin yliopisto

Tiedekunnan kanslia:
Viikinkaari 9 (PL 56)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Farmasian tiedekunta FacebookissaTervetuloa Farmaseuttisen kemian ja teknologian osastolle!

Tehostekuva

Farmaseuttisen kemian ja teknologian oppiaineina ovat farmaseuttinen kemia (professorit Risto Kostiainen, Tapio Kotiaho ja Jari Yli-Kauhaluoma), farmasian teknologia (professorit Jouni Hirvonen, Clare Strachan ja Jouko Yliruusi) ja teollisuusfarmasia (prof. Anne Juppo). Osasto vastaa Helsingin yliopiston lääkeanalytiikan, farmaseuttisten mikro- ja nanotieteiden, formulaatioiden ja lääkeainekemian tutkimuksesta.

Osastomme on eurooppalaisittain vahva ja ainutlaatuinen lääkkeenkeksimisen ja lääkekehityksen osaamisympäristö.

Kotimaisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Helsingin yliopiston muut tiedekunnat, Biotekniikan instituutti, Neurotieteen tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, VTT ja Fimea.

Kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Geneven yliopisto, GSK (Tres Cantos), Göteborgin yliopisto, Jerusalemin heprealainen yliopisto, Karoliininen Instituutti, Kööpenhaminan yliopisto, Ljubljanan yliopisto, Lyonin yliopisto, Universidad Complutense de Madrid, Uppsalan yliopisto ja PSSRC.

Numerotietoa:

  • osastolla työskentelee hieman yli 100 henkilöä
  • 1/3 osaston henkilökunnasta tulee ulkomailta
  • > 75 tieteellistä julkaisua ja patenttihakemusta vuosittain
  • > 8 - 10 tohtorin ja >15 proviisorin tutkintoa vuosittain
  • >60 % osastomme rahoituksesta tulee muualta kuin HY:sta (Suomen Akatemia, TEKES ja Euroopan Unioni)
  • osastollamme ovat European Research Councilin (ERC) palkitsemat nuoret tutkijat Helder Santos ja Tiina Sikanen
  • osastollamme on opetusansioistaan palkittu HY:n Opettajien akatemian jäsen Katariina Vuorensola
  • osastomme on mukana neljässä EU- ja IMI-hankkeessa: GLORIA, GREASE, MAREX ja ENABLE