Yhteystiedot

Viikinkaari 5E (PL 56)
Biokeskus 2
00014 Helsingin yliopisto

Tiedekunnan kanslia:
Viikinkaari 9 (PL 56)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
fax 02941 59138

Farmasian tiedekunta Facebookissa
CDR/osasto Facebookissa
CDR/osasto LinkedInissä
CDR/osasto Twitterissä

Tervetuloa farmaseuttisten biotieteiden osastolle!

Tehostekuva

Farmaseuttisten biotieteiden osastossa on kaksi pääainetasoista oppiainetta: biofarmasia ja farmaseuttinen biologia.

Biofarmasia tutkii ja opettaa ilmiöitä, jotka liittyvät lääkkeiden saattoon perille hoitokohteisiin elimistössä. Farmaseuttinen biologia sisältää luonnosta saatavien lääkeaineiden kehittämiseen liittyvät seikat. Pääaineiden lisäksi osasto opettaa ja tutkii lähialoja (mm. farmakokinetiikka, farmakognosia, farmaseuttinen bioteknologia, farmaseuttinen mikrobiologia, biomateriaalit).

Farmaseuttinen biologia tieteenalana on farmasian osa-alue, jonka tutkimuskohteena on mikro-organismien, kasvien ja eläinten solut biogeenisten, pienmolekyylisten ja proteiini -lääkkeiden ja apuaineiden tuottajina. Tämä osa-alue pohjautuu farmasian biologisiin perusteisiin ja niiden hyväksikäyttöön lääkeaineiden kehittämisessä, tuottamisessa, laadun tutkimisessa, standardoinnissa ja käytössä.

Farmaseuttisten biotieteiden osaston tutkimus on kansainvälisesti arvostettua. Se on pääosin organisoitu tutkimusohjelmana "Lääketutkimuksen keskus"
(Centre for Drug Research).

Avaintietoja:
• Henkilöstö noin 95 henkilöä
• 10 tutkimusryhmää
• Kansainvälistä henkilöstöä noin 50%
• Väitöskirja- ja pro gradu projekteja saatavana
• Työpaikkoja opiskelijoille (kesätyöt, tutkimusavustajan työt)
• Valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet erinomaisesti apteekkien lisäksi sairaaloihin, lääketeollisuuteen, ja lääkeviranomaistehtäviin

Farmaseuttisten biotieteiden osasto sijaitsee
Biokeskus 2 rakennuksessa (Viikinkaari 5 E, 00790 Helsinki).Suomenkieliset verkkosivut ovat vielä rakenteilla. Farmaseuttisten biotieteiden osaston englanninkieliset verkkosivut löytyvät täältä.