Palvelut Yhteystiedot Osoite

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola:

PL 239 (Prikaatintie 2)
45101 Kouvola
puhelin 02941 20722
050 3160 542
faksi 02941 20390

sähköposti:
info(at)kouvola.helsinki.fi

Muu hanketoiminta

 • Komea
  KOMEA- kotiseutumme mennyt aika (Kymenlaakson historia ja museot semanttisessa verkossa) -hanke on FinnONTO 2.0 - hankkeen kulttuurin ja paikallishistorian keissi. Komea-hanke toimittaa sisältöä FinnOntoon. Hankkeen tuottamaa sisältöä suunnitellaan niin, että sitä voidaan käyttää eri aineiden opetusmateriaalina. Monet paikallismuseot ovat talvisin kiinni ja kesäisin auki, kun taas koulut ovat kesäisin kiinni. Museoiden hienot kokoelmat eivät ole koulujen saavutettavissa. Kun saamme hyvän otannan kokoelmista semanttiseen webiin, koulut voivat käyttää sitä opetuksessa. Yhteistyökumppanina meillä on Kymenlaakson museo ja useita paikallismuseoita.

   

 • Kympit
  Kymenlaakson maahanmuuttajien paremman integraation tueksi -hankkeella nopeutetaan osaavan maahanmuuttajatyö- voiman työllistymistä, edistetään maahanmuuttajien integraa-tiota ja parannetaan heidän työmarkkinakelpoisuuttaan. Lisätietoja:www.kympit.fi

   

 • Sukkula
  Suomen kielen koulutus ulkomaalaistaustaisille lääkäreille -projektin tavoitteena on vahvistaa lääkäreiden suomen kielen taitoa ja täten parantaa heidän valmiuksiaan työskennellä Suomen perusterveydenhuollossa, toimia potilastyössä ja oman työyhteisönsä jäsenenä, sekä valmentaa osallistujat suoriutumaan lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden saamista edellyttävästä kuulustelusta.

   

 • KURKI
  KURKI-hanke (2010-2012) tähtää Kouvolan seudun elinkeino toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen Kiina-kontekstissa, sekä elinkeinoelämätoimijoiden, koulutus organisaatioiden ja julkishallinnon toimijoiden osaamispääoman kehittämiseen Kiinaa koskien organisaatiolähtöisesti tarpeellisilla toimialoilla. Toiminnoilla pyritään kasvattamaan sekä uuden yritystoiminnan, että muun Suomen ja Kiinan välisten moninaisten yhteistyö mahdollisuuksien syntymistä Kymenlaaksossa. http://blogs.helsinki.fi/koulutuskeskussinoa/

   

 • Opetusalan kansainväliset hankkeet
  Olemme mukana useissa opetusalan EU-projekteissa, joissa kumppanit eri puolilta Eurooppaa rakentavat hankkeen teeman mukaisia opettajankoulutukseen soveltuvia moduuleita ja edistävät siten koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta.
  Linkit: http://www.project-game.eu, www.eubis-comenius.eu

   

 • Amare
  Akateemisten maahanmuuttajien resurssikeskus AMARE tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja pidemmälle koulutetuille maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. AMARE neuvoo ja opastaa ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamisessa, hakeutumisessa suomalaiseen korkeakouluun, työharjoittelu- ja työpaikan etsimisessä, erilaisten työllistymisvaihtoehtojen löytämisessä ja muissa akateemiseen uraan liittyvissä asioissa. Neuvontakielet ovat suomi, venäjä ja englanti. Palvelu on maksutonta ja edellyttää ajan varausta etukäteen. AMARE palvelee myös yrityksiä ja muita työnantajia, viranomaisia ja organisaatioita. Lisätietoja: www.amareinfo.fi

   

 • Ope-Amare
  Maahanmuuttajataustaisten opettajien ja kasvattajien pedagogisiin opintoihin valmentava koulutus (40 op) on tarkoitettu ulkomailla opettajan tutkintonsa suorittaneille opettajille ja kasvattajille. Koulutus valmentaa suomalaisiin pedagogisiin opintoihin. Ope-Amaren jälkeen opiskelija voi hakea yliopistoon, mikäli kelpoisuusehdot täyttyvät. Koulutuksen aikana suoritetaan opettajan tutkintoon kuuluvia Helsingin yliopiston kasvatustieteen opintoja ja harjoitellaan suomalaisessa yliopistossa opiskelemisen taitoja.
  Seuraava Ope-Amare järjestetään 1.8.2010-31.7.2011