Palvelut Yhteystiedot Osoite

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola:

PL 239 (Prikaatintie 2)
45101 Kouvola
puhelin 02941 20722
050 3160 542
faksi 02941 20390

sähköposti:
info(at)kouvola.helsinki.fi

Kääntäjien ja tulkkien täydennyskoulutus

Kääntäjien ja tulkkien asemaa on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Kouvolan yksiköllä on ollut kehittämistyössä vahva rooli ja koulutusta on tarjottu jo 1990-luvun alusta lähtien.

Oikeustulkeille ollaan sekä Euroopan tasolla että Suomessa kehittämässä omaa koulutus- ja auktorisointijärjestelmää. Vastuu Suomessa tapahtuvan kehittämistyön käynnistämisestä on Palmenian Kouvolan yksiköllä.