Palvelut Yhteystiedot Osoite

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola:

PL 239 (Prikaatintie 2)
45101 Kouvola
puhelin 02941 20722
050 3160 542
faksi 02941 20390

sähköposti:
info(at)kouvola.helsinki.fi

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC –ohjelman EdNet-hanke (2012-2014) on käynnistynyt

EdNet – Cross-border Networks and Resources for Common Challenges in Education -hankkeen
päätavoitteena on kehittää yhtenäinen koulutus- ja informaatioympäristö Kaakkois-Suomen ja Luoteis-Venäjän alueille. Projektin aikana luodaan koulutusorganisaatioiden verkosto ja kehitetään muun muassa ammatilliseen täydennyskoulutukseen soveltuva virtuaaliopetuksen järjestelmä. Toimipisteet perustetaan Pietariin ja Kouvolaan.

EdNet-hankkeessa luodaan sekä Venäjälle että Suomeen uusia ajasta, paikasta, iästä ja sukupuolesta riippumattomia opetustapoja. Tavoitteena on perustaa uusi virtuaaliopetuksen oppimiskeskus sekä Venäjälle että Suomeen. Samalla luodaan pilottina monikielinen virtuaalikoulutusmalli, joka on tarkoitettu ammatilliseen opetukseen.

Hankkeen aikana kehitetään myös interaktiivisia koulutussimulaattoreita. Samalla vaihdetaan Suomen ja Venäjän välistä tietotaitoa sekä vertaillaan kulttuurisia ja opetusmenetelmien eroja virtuaaliopetuksessa.

Hankkeen päätoteutuksesta vastaa pietarilainen Corporate Training Systems JSC, jolla on laaja kokemus koulutusprojekteista venäläisten kumppanien kanssa. Muina venäläisinä kumppaneina toimivat St. Petersburg Academy of In-Service Pedagogical Education ja Business Computer Center JSC sekä liitännäiskumppanina St. Petersburg Committee for Education.

EdNet-hankkeen suomalaiset kumppanit tulevat Kouvolasta: koordinaattorina toimii Kouvola Innovation Oy (Kinno), toisena suomalaiskumppanina Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö ja liitännäiskumppanina Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO).

EdNet-hankkeen aloitusseminaari Pietarissa
Kuva: EdNet-hankkeen aloitusseminaari Pietarissa

Tiedustelut
Mika Lammi, Kouvola Innovation Oy
Puh. 02061 56624, mika.lammi@kinno.fi

Irina Kudasheva, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Puh. 050 3160 537, irina.kudasheva@helsinki.fi


This project is co-funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland; funding is provided from the South-East Finland-Russia ENPI CBC Programme 2007-2013