Etusivu

Yleistä opettajaksi pätevöitymisessä

Erilaiset opettajan kelpoisuusvaatimukset

Muualla kuin Suomessa suoritetut opettajan tutkinnot

Opettajan tutkintojen tunnustaminen

Pohjoismaissa suoritettu luokanopettajan tutkinto

EU/ETA-maassa suoritettu opettajankoulutus

EU/ETA:n ulkopuolinen opettajankoulutus

Kielitaitovaatimukset

Linkkejä

EU- tai ETA-maassa suoritettu opettajankoulutus

Toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä täysin kelpoinen opettaja voi saada vastaavan kelpoisuuden Suomessa. Opetushallitus tutkii päätöstä antaessaan sekä kelpoisuuden lähtömaassa että opintojen laajuuden, vaativuuden ja sisällön. Kelpoisuuden voi saada niihin opetettaviin aineisiin ja sille koulutustasolle, joihin olet kelpoinen opettamaan lähtömaassasikin.

Päätökset voivat olla ehdollisia, jos koulutuksesi tai opettajan tehtävät lähtömaassasi eroavat olennaisesti suomalaisesta koulutuksesta tai tehtävistä. Sinulta voidaan vaatia enintään kolme vuotta kestävä sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe opettajaksi. Voit valita, kumman suoritat. Lisäopintoja ei kuitenkaan vaadita.

Sopeutumisajalla tarkoitetaan säännellyn ammatin harjoittamista Suomessa kyseisen ammatin pätevän harjoittajan valvonnassa ja siihen mahdollisesti liittyvää koulutusta. Opetushallituksen päätöksessä määrätään sopeutumisajan pituus.

Kelpoisuuskokeella tarkoitetaan menettelyä, jolla mitataan yksinomaan ammatillista tietämystä ja jonka tarkoituksena on arvioida kykyäsi harjoittaa säänneltyä ammattia Suomessa. Kelpoisuuskokeessa osoitat hallitsevasi Suomessa opettajan ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot.

Jos olet saanut Opetushallitukselta päätöksen kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta, sinun on itse otettava yhteyttä siihen korkeakouluun (yliopisto tai ammattikorkeakoulu), jossa kelpoisuuskoe on määrätty suoritettavaksi. Korkeakoulun kanssa sovitaan suorittamisen aikataulusta. Korkeakoulu antaa todistuksen kelpoisuuskokeen suorittamisesta.