Palmenia Sidosryhmälehti

Palmenia 2/2010

"Arto Haapala: Taide ei ole vain pinnan kauneutta, vaan se edistää oppimista monin tavoin."

Pääkirjoitus

Kauko Hämäläinen

Toimintaympäristömme turbulenssissa

Uudenmaan liiton raporttien mukaan metropolimaakunnassa asuu lähes kolmasosa väestöstämme. Se on selvästi parhaiten koulutettua maassamme. Jo 45 prosentilla on korkea-asteen tutkinto.

Opiskelijavieras

opiskelijavieras

Kouvolan kaupunki on osallistunut Palmenian Hyvinkään yksikön järjestämään korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelmaan.

 

Palmenia tutkii - käytäntölähtöisesti

juha-pekka liljander

Korkeakoulu tutkii, ja ympäröivä yhteiskunta soveltaa. Tämän perinteisen tutkimusasetelman rinnalle on noussut uusia tapoja tiedon prosessointiin. Palmeniassa avainasemassa on käytäntölähtöinen tutkimus- ja kehittämistyö.

 

Palmenia tutkii - estetiikka

arto haapala

Palmenia on vahvasti mukana myös työyhteisöjen tarpeista nousevien taidelähtöisten menetelmien tutkimuksessa. Vuonna 2008 käynnistyneen kolmevuotisen Taika-hankkeen tavoitteena on koota työkaluja taiteen ja estetiikan hyödyntämiseksi työyhteisöjen hyvinvoinnissa.

 

Palmenia tutkii - auditointiprosessi

väitös

Palmeniassa tutkitaan kaksivuotisessa tutkimusprojektissa (2009–2010) ”Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa” laatujärjestelmän rakentamisen ja sen ulkoisen arvioinnin vaikutuksia Helsingin ja Tampereen yliopistoissa.

 

Sosiaalinen media koulussa

sosiaalinen media koulussa

Tietotekniikan viimeisimpien sovellusten hyödyntäminen opetuksessa on vielä lapsenkengissä. Kauniaisten Mäntymäen koulun opettaja Timo Takko lopetti pähkäilyn ja loi luokalleen sellaiset sosiaalisen median menetelmät, joiden avulla opitaan oppimaan.

 

Täydennyskoulutusta vanhusten lääkityksestä

pillerit

Palmenia järjesti keväällä 2010 täydennyskoulutusta vanhusten lääkityksestä Helsingin palvelutalojen hoitajille. Koulutukseen osallistuivat kaikki Helsingin sosiaaliviraston 13 palvelutaloa. Suurin osa seurasi koulutusta etäyhteyden kautta.

 

Kulttuurien välistä osaamista

edicc

Tietotekniikan viimeisimpien sovellusten hyödyntäminen opetuksessa on vielä lapsenkengissä. Kauniaisten Mäntymäen koulun opettaja Timo Takko lopetti pähkäilyn ja loi luokalleen sellaiset sosiaalisen median menetelmät, joiden avulla opitaan oppimaan.

 

Ruokaturvallisuus osaamista Kiinaan

kirnu

Palmenia oli mukana Shanghain maailmannäyttelyssä, jonne suomalaiset elintarvikealan toimijat kutsuivat kiinalaisia vaikuttajia ja korkeantason viranomaisia ruokaturvallisuusseminaariin.

 

Koulutuksen viennistä rahasampo?

ruokaturvallisuusseminaari

Suomen koulutusvientistrategian mukaan koulutuksesta pitäisi tulla yksi viennin painoalueista. Yliopistojen näkökulmasta tämä tarkoittaisi toteutuessaan todella mittavaa tutkintojen, täydennyskoulutuksen ja osaamisen myyntiä.

 

Kolumni - Kimmo Kontula

kimmo kontula

Erään määritelmän mukaan yliopiston tärkein tehtävä on tutkittuun tietoon perustuen kouluttaa huippuasiantuntijoita yhteiskunnan palvelukseen. Tämä virke sitoo samalla näppärästi yhteen yliopiston kolme perustehtävää: tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen.

 

Palmenia Sidosryhmälehti

palmenia2/2012

Palmenia on Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian sidosryhmälehti.

Palmenia-lehti verkossa