WebOodi Snabbguide


Nedtill finner du en snabbmanual för WebOodi. I fråga om termerna i WebOodi kan det vara bra att veta att med undervisning avses en kurs eller tentamen som hålls vid en viss tidpunkt. Varje arrangerad undervisning motsvaras av en studieperiod, för vilken bl.a. finns en ansvarig enhet och kurskod. Till undervisningen kan man anmäla sig, medan studieperioderna används för studieplanen.


Funktioner i WebOodi

STARTA OCH AVSLUTA WEBOODI
KOLLA DINA UPPGIFTER
ANMÄL DIG TILL UNDERVISNING
GRANSKA DINA ANMÄLNINGAR
SE DINA PRESTATIONER OCH STUDIEVECKOR
STUDIEPLAN
BESTÄLL STUDIEUTDRAG
GÖR LÄSÅRSANMÄLAN TILL UNIVERSITETET
WEBOODI INSTÄLLNINGAR
GE FEEDBACK PÅ KURSER

STARTA OCH AVSLUTA WEBOODI

Du behöver inga separata användaridentiteter eller lösenord för WebOodi, utan du kan använda ditt gällande datornäts- eller unixlösen. Problem? Du kan anmäla tekniska störningar till Weboodi-palaute@helsinki.fi.

Inloggning: Välj Första sida/in i huvudmenyn till vänster i webbläsarfönstret. Ge användarnamn och lösenord samt klicka på Logga in. Efter att du loggat in kommer din s.k. personliga sida upp. Till vänster i huvudmenyn ser du de alternativ som finns att tillgå.

Utloggning: Klicka på Avsluta i menyn till vänster, varvid programmet går tillbaka till gemensamma startsidan.

 

KOLLA DINA UPPGIFTER

Den studerande ska själv se till att uppgifterna om adress, telefon, hemsida, hemkommun och överlåtelsevillkor stämmer. Du kan ändra uppgifter med Ändra-knappen. Om du ser fel i de uppgifter du inte kan ändra, ta kontakt med rådgivningsbyrån.

Välj Funktionen Personuppgifter under rubriken Övrigt. Obs! Studenttidningen, biblioteket, SHVS och studiestödet underhåller egna register; kom ihåg att meddela ändringarna även dit!

ANMÄL DIG TILL UNDERVISNING

Om du inte hittar den kurs/tentamen som du vill anmäla dig till med sökvillkoren i WebOodi, skall du kontakta enheten som anordnar undervisningen för att kolla om man överhuvudtaget kan anmäla sig via Weboodi. För närvarande är det nämligen endast ett fåtal enheter som anlitar Weboodi-systemet för kursanmälan.

Välj i huvudmenyn funktionen Med söktermer under Sök kurser/tenter . Du kan söka undervisning enligt kursens namn eller del av namnet, kod (registerkod), typ, ansvarig enhet eller tidpunkt (sökanvisning). Börja söka genom att klicka på Sök undervisning (kurser/tenter ). Obs! Du måste absolut välja att klicka på Sök undervisning (kurser/tenter ) och inte på Sök studieperioder , som används när du gör studieplan. Under sökvillkoren kommer en lista med funna kurser/tenter upp. Klicka på Anmälan under den kurs du vill anmäla dig till. Efter att du fått uppgifterna om den sökta undervisningen på skärmen kryssar du för Anm. och klickar på Spara anmälningen. Kom ihåg att svara på eventuella tilläggsfrågor om sådana ställs. Programmet meddelar om anmälningen lyckades eller ej.

Du kan också söka undervisning och studieperioder genom att klicka på Sök kurser/tenter och välja Enligt organisation . Då får du undervisningshändelser och studieperioder enligt anordnande enhet. Med knappen Sök undervisning i fönstrets övre del och i det dithörande fältet söker du emellertid undervisning utgående från kursnamn eller del av namn, alldeles som i föregående exempel med knappen Sök undervisning (kurser/tenter). Till vänster i fönstret finns fakulteterna och andra organisationer på högre nivå uppräknade. Om du väljer någon organisation kommer underorganisationerna fram; olika enheter har organisationshierarkier av olika djup. Mitt i fönstret finns knappen Visa undervisning och till höger knappen Visa studieperioder . Genom att klicka på dem får man fram motsvarande organisations studieperioder eller undervisning, till vilka man kan anmäla sig normalt.

 

GRANSKA DINA ANMÄLNINGAR

Välj under rubriken Egna studier funktionen Anmälningar. Du ser en lista över de anmälningar du har. Du kan ordna dessa enligt kod, kursens namn eller tidpunkt. Om du klickar på koden, får du upp de allmänna uppgifterna för studieperioden. Genom att klicka på Typ-länken för en rad, får du fram närmare uppgifter om undervisningskursen och din anmälan.

Klickning på Lägg till studie/Anmäl dig för dig till anmälningssidan (se Anmälan till undervisning ).

Visa dolda tar fram anmälningar du tidigare har dolt.

Dölj döljer denna anmälan. Obs! Att dölja anmälan är inte detsamma som att radera anmälan.

Radera tar bort anmälan helt och hållet, ifall radering inte förhindrats eller din anmälan ännu inte godkänts. Om du har fått vitsord för undervisningen, men din anmälan ändå inte strukits i WebOodi, har den enhet som gett undervisningen troligen registrerat din studieprestation oberoende av den kurs du anmälde dig till. I det fallet kan du antingen dölja anmälningen eller kontakta undervisningsenhetens kansli och be dem radera eller annullera din anmälan.

SE DINA PRESTATIONER OCH STUDIEVECKOR

Välj funktionen Prestationer under Egna studier. Du kan sortera dina prestationer enligt kod, namn och datum. Nedtill ser du totala antalet studieveckor. Om du klickar på en kod, får du upp de basuppgifter om studieperioden som finns i Weboodi.

Ruriken Lägg till studie/Anmäl dig för dig till sökfönstret för Studieperioder/undervisningstillfällen (se Anmäl dig till undervisning ).

Visa dolda- knappen gör att anmälningar du tidigare har dolt visas.

Ej aktiva tar fram föråldrade, förhöjda och underkända prestationer, så att den studerande skall kunna följa sina prestationer också i dessa avseenden. En del studier blir gamla efter ca 10 år, om de inte fogas till någon helhet som approbatur eller cum laude i tid. Förhöjda prestationer är vitsord som den studerande har förbättrat genom t.ex. tentamen. Underkända är kurser och examina till vilka den studerande har anmält sig, men inte deltagit i eller fått underkänt för.

STUDIEPLAN

Välj funktionen Planerade under rubriken Egna studier. Här kan du, om du vill, ange vilka studier du planerar att utföra vilka terminer. De planerade studierna kan sorteras enligt kod, namn och termin.

Du kan lägga till en studieperiod med knappen Lägg till studie/Anmäl dig , varvid du får upp sidan Sök undervisning/studieperiod. Du kan söka med namn, eller del av det, med kod eller ansvarig enhet. Begynnelsedatum och avslutningsdatum inverkar inte på sökningen. Sök med knappen Sök studieperiod . Du får resultatet nedtill. Genom att klicka på Lägg till egna studier lägger du studieperioden till dina planerade studier.

I Planerade -fönstret kan du senare lägga till planerad termin för studieperioden i rullgardinsmenyn Datum . När du sedan genomför den planerade undervisningen/studiekursen, m.a.o. en studieperiod med samma registerkod som den planerade, försvinner den planerade studiekursen automatiskt från studieplanen.

Obs! Att lägga till en studieperiod som planerad är inte samma sak som att anmäla sig till undervisning!

BESTÄLL STUDIEUTDRAG

Välj funktionen Prestationsutdrag under Egna studier. Välj språk du vill ha utdraget på och klicka Beställ . Ett inofficiellt utdrag skickas endast per e-post till din adress hos universitetet, enligt typen Förnamn.Efternamn@helsinki.fi inom en och en halv timme. Om du vill ha ett utdrag till någon annan adress, måste du styra om din universitetspost. Du kan kolla att din e-postadress är i ordning under Personuppgifter .

Notera att beställning har begränsats till ett utdrag per språk och dag.

GÖR LÄSÅRSANMÄLAN TILL UNIVERSITETET

Du kan anmäla dig närvarande eller frånvarande via WebOodi. För att kunna betala avgifterna via WebOodi behöver du ha ett nätbanksavtal med Nordea, Aktia, Andelsbanken eller Sampo. Du behöver emellertid inte ett nätbanksavtal för att göra en frånvaroanmälan, eftersom den är gratis. Via Weboodi kan du ändra din frånvaroanmälan till närvaro under anmälningstiden 1.5-31.8 och då skall du naturligtvis också betala avgiften. Även utanför anmälningstiden kan en frånvaroanmälan ändras till närvaro, men då skall du vända dig till studentrådgivningen. Du kan också ändra en närvaroanmälan till frånvaro vid studentrådgivningen: under höstterminen senast den 31 augusti och under vårterminen senast den 15 januari. I dessa fall får du alla obligatoriska avgifter tillbaka från HUS.

Om du är i etapp-systemet, registeruppföljning av påbyggnadsstuderande eller passiv register, kan du inte anmäla dig närvarande. Du kan bara anmäla dig frånvarande.

Du skall utarbeta en individuell studieplan enligt fakultets anvisningar innan du anmäler dig närvarande. Då din studieplan blivit godkänd, häver fakultetskansliet hidret för närvaroanmälan som du belagts med. Härefter kan du anmäla dig närvarande i WebOodi.

En studerande som berörs av bestämmelserna om begränsad studietid kan överhuvudtaget inte anmäla sig, innan han eller hon har beviljats fortsatt studierätt (Lag om ändring av universitetslagen 556/2005).

Välj under rubriken Övrigt funktionen Anm. till universitetet. Texten är synlig ifall du är behörig att anmäla dig. Anmälan består av fyra faser och det finns sidspecifik hjälp för varje fas under knappen Anvisning . Om det inte är möjligt för dig att anmäla dig, skall du kontakta studentrådgivningen.

GE FEEDBACK PÅ KURSER

Du kan ge kursvärdering under angiven tid för kurser som du deltagit i och för vilka definierats en kursvärderingsblankett.

Välj under kategorin feedback-system i huvudmenyn funktionen Kursfeedback.

WEBOODI INSTÄLLNINGAR

Bland inställningarna kan användargränssnittets utgångsspråk ändras till svenska, finska eller engelska så att det önskade språket alltid kommer upp när du loggar in. Den studerande kan också välja om hans eller hennes namn skall synas som utgångsvärde på anmälningslistan till e-kurser som man kan bläddra i via Weboodi. Välj funktionen Inställningar under kategorin Andra funktioner.

Till början