Valintakokeet

Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston valintakokeista (eli pääsykokeista).

Valintakokeisiin ei yleensä lähetetä erillistä kutsua. Korkeakoulukelpoisuutensa (ja osassa hakukohteita lisäksi riittävän suomen/ruotsinkielen taidon) vaaditulla tavalla todistaneet päävalinnan hakijat ovat automaattisesti tervetulleita hakukohteensa valintakokeeseen.

Poikkeuksena on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajan valintakoe, johon lähetetään kutsu etukäteen.


Valintakoekirjat ja vanhat valintakoetehtävät

Tiedot valintakoekirjoista löytyvät tiedekuntien hakuoppaista. Valintakokeisiin on mahdollista valmistautua myös tutustumalla vanhoihin valintakoetehtäviin.


Päivämäärät ja kellonajat

Valintakokeiden päivämäärät ja kellonajat selviävät tiedekuntien hakuoppaista. Täältä löydät tiedot koottuna myös yhteen pdf-tiedostoon.


Valintakoepaikka tai -paikat

Valintakokeissa käytettävien salien määrä ja salijako riippuvat muun muassa hakeneiden lukumäärästä. Siksi salijako valmistuu usein vasta hieman ennen valintakoetta.

Jos tarkkaa tietoa ei pystytä etukäteen antamaan valintaohjeissa tai tiedekunnan verkkosivuilla, valintaohjeissa on mainittu missä ja milloin tieto valintakoesaleista on nähtävissä. Jotkin tiedekunnat ilmoittavat salijaosta verkkosivuillaan joko valintakoepäivänä tai sitä edeltävänä päivänä.

Tule paikalle ajoissa, jotta sinulle jää aikaa löytää oma koesalisi!


Valintakoe: ohjeet ja määräykset

Valintakoetta koskevat ohjeet ja määräykset löydät tiedekuntien hakuohjeista. Ohjeissa on tietoa kokeessa käyttäytymisestä ja mitä kokeeseen saa mukanaan tuoda (kokeissa sallitut laskimet, eväät jne). Ohjeet kerrotaan myös koesalissa ennen valintakokeen alkua.

Kaikkien valintakokeisiin osallistuvien on varauduttava kokeessa todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (myös passi ja ajokortti käyvät). Mukaan täytyy ottaa myös kirjoitusvälineet.
Vastaamisen tarvittavat paperit saat koesalissa.


Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa: esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, lisäaika, laajempi kirjoitustila tai apuvälineiden käyttö. Näillä järjestelyillä huolehditaan siitä, että erityisjärjestelyä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Jos koet tarvitsevasi erityisjärjestelyjä, niin jätä kirjallinen anomus siihen tiedekuntaan, johon olet hakemassa. Jos haet useampaan kuin yhteen tiedekuntaan, sinun pitää lähettää erillinen anomus jokaiseen tiedekuntaan.

Viimeinen päivä hakea erityisjärjestelyjä on 1.4.2014. Tämän jälkeen erityisjärjestelyjä voi hakea vain siinä tapauksessa, että tarve on syntynyt vasta hakuajan päättymisen jälkeen.

Katso tiedekuntien hakuoppaista lisätietoa siitä, miten erityisjärjestelyitä haetaan ja mitä liitteitä sinun pitää siinä tapauksessa lähettää.


Vilppi valintakokeessa

Mikäli valintakoetilaisuuden valvoja havaitsee kokeeseen osallistujan syyllistyvän vilppiin, hän voi välittömästi poistaa henkilön koetilaisuudesta ja koesuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan koetilaisuuden jälkeen, voi arvostelija hylätä kokeen.


Tarvitsetko viisumin?

Jos olet jonkin muun valtion kuin Suomen kansalainen ja olet matkustamassa ulkomailta Suomeen osallistuaksesi valintakokeeseen, saatat tarvita passin lisäksi myös muita matkustusasiakirjoja sekä mahdollisesti maahantuloluvan eli viisumin.

Tarkista Suomen ulkoasiainministeriön verkkosivulta viisumin tarpeesi ja hyväksytyt matkustusasiakirjat.

Viisumin hakemiseen löytyy ohjeistusta Suomen ulkoasianministeriön verkkosivulta Tietoa viisumivelvollisen maan kansalaisille.

Maahantuloon liittyvissä kysymyksissä sinua neuvoo ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikkö.

Ulkoasiainministeriön ohjeistuksen mukaan viisumia haetaan ensisijaisesti hakijan kotimaassa olevasta Suomen edustustosta, josta hakijan on hyvä tarkistaa, mitä tietoja ja liitteitä edustusto tarvitsee viisumihakijalta arvioidakseen tämän maahantulon sekä asuinmaahan paluun edellytyksiä.

Viisumin hakeminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 15 vuorokautta ennen suunniteltua matkaa.


Helsingin yliopiston kanta valmennuskursseihin

Valmennuskurssien järjestäminen on liiketoimintaa, jota Helsingin yliopisto ei halua millään tavalla tukea. Valmennuskurssi ei ole edellytys tai tae valintakokeessa menestymiselle. Valmennuskurssin järjestäjällä ei myöskään ole sisäpiirin tietoa valintakokeen sisällöstä.

Helsingin yliopisto ei vastaa valmennuskursseilta saaduista, hakemiseen tai valintaan liittyvistä tiedoista. Hakijan on ehdottomasti tarkistettava tiedot Helsingin yliopiston hakijapalveluiden tai tiedekuntien verkkosivuilta.


Päivitetty 1.10.2013

  • Tiedekuntien hakusivut Tietoa lähtöpisteistä, valintakoekirjoista ja -aikatauluista


Hakuprosessin jälkeen
Hakeminen maisteriohjelmiin
Yhteystiedot
  • Hakijapalvelut
  • Fabianinkatu 33, 1. krs
  • Puh: 02941 24140
  • hakijapalvelut@helsinki.fi
  • Katso palveluaikamme