Valintakokeet

Valintakokeisiin (eli pääsykokeisiin) ei yleensä lähetetä erillistä kutsua. Hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat ovat automaattisesti tervetulleita valintakokeeseen. Poikkeuksena tästä ovat matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajakoulutuksen sekä matematiikan, fysiikan, kemian ja tilastotieteen valintakokeet, joihin lähetetään kutsu etukäteen.

Valintakokeiden paikat, päivämäärät ja kellonajat, valintakoekirjat sekä koetta koskevat ohjeet ja määräykset (sallitut laskimet, eväät, jne) löytyvät tiedekuntien hakuohjeista. Päivämäärät ja kellonajat kootaan myös taulukkoon, joka julkaistaan tällä sivulla. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kokeessa kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Mukaan täytyy ottaa myös kirjoitusvälineet, mutta vastaamisen tarvittavat paperit saa koesalissa.

Helsingin yliopisto ei tue valmennuskurssien järjestämistä. Valmennuskurssi ei ole edellytys tai tae valintakokeessa menestymiselle, eikä valmennuskurssien järjestäjillä ole sisäpiirin tietoa valintakokeen sisällöstä. Yliopisto ei vastaa valmennuskursseilta saaduista, hakemiseen tai valintaan liittyvistä tiedoista. Hakijan on ehdottomasti tarkistettava tiedot yliopiston verkkosivuilta.

Jos olet jonkin muun valtion kuin Suomen kansalainen ja matkustat Suomeen osallistuaksesi valintakokeeseen, saatat tarvita passin lisäksi myös muita matkustusasiakirjoja sekä mahdollisesti maahantuloluvan eli viisumin. Tarkista Suomen ulkoasiainministeriön verkkosivulta viisumin tarpeesi ja hyväksytyt matkustusasiakirjat. Viisumin hakeminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 15 vuorokautta ennen suunniteltua matkaa.

 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa: esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, lisäaika, laajempi kirjoitustila tai apuvälineiden käyttö. Näillä järjestelyillä huolehditaan siitä, että erityisjärjestelyä tarvitsevat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Jos koet tarvitsevasi erityisjärjestelyjä, jätä kirjallinen anomus siihen tiedekuntaan, johon olet hakemassa. Ohjeet ovat tiedekuntien hakusivuilla. Jos haet useampaan kuin yhteen tiedekuntaan, sinun pitää lähettää erillinen anomus jokaiseen tiedekuntaan. Viimeinen päivä hakea erityisjärjestelyjä on 9.4.2015. Tämän jälkeen erityisjärjestelyjä voi hakea vain siinä tapauksessa, että tarve on syntynyt vasta hakuajan päättymisen jälkeen.


Päivitetty 31.10.2014

  • Tiedekuntien hakusivut Tietoa lähtöpisteistä, valintakoekirjoista ja -aikatauluista


Hakuprosessin jälkeen
Hakeminen maisteriohjelmiin
Yhteystiedot
  • Hakijapalvelut
  • Fabianinkatu 33, 1. krs
  • Puh: 02941 24140
  • hakijapalvelut@helsinki.fi
  • Katso palveluaikamme