Enheten för studieärenden

Utbildningsservicen

UKontaktuppgifter

Kontaktuppgifter:

Utbildningsservicen
PB 3 (Fabiansgatan 33)
00014 Helsingfors universitet
Växel: 02941 911
Personalens kontaktuppgifter

Universitetens samservice

Samservice-enheten erbjuder de universitet som deltar i samarbetet, deras personal och studerande stödtjänster inom studiesektorn, i synnerhet till stöd för universitetens internationalisering. Tjänsterna bygger på universitetens samarbetsavtal och överenskomna verksamhetsmodeller. Universiteten och övriga deltagande samarbetspartner ansvarar för finansieringen.

Samarbetet mellan flera olika universitet möjliggör professionell service inom delområden som inte är ändamålsenliga för ett enskilt universitet att upprätthålla.

Samservicens enheter:

Helsinki Summer School (HSS) är Helsingforsregionens universitets gemensamma internationella sommaruniversitet.
HSS webbplats

University Admissions Finland (UAF) bistår och betjänar finska universitet i antagningsprocessen för internationella examensstuderande.
Webbplatsen University Admissions Finland


Sini Saarenheimo, servicechef, telefon 02941 22219

Övrig personal: se telefonkatalogen
E-postadresser: fornamn.efternamn@helsinki.fi