Enheten för studieärenden

Utbildningsservicen

UKontaktuppgifter

Kontaktuppgifter:

Utbildningsservicen
PB 3 (Fabiansgatan 33)
00014 Helsingfors universitet
Växel: (09) 1911
Telefax: (09) 191 22523
Personalens kontaktuppgifter

Högskolornas samservice

Samservice-enheten erbjuder de högskolor som deltar i samarbetet, deras personal och studerande stödtjänster inom studiesektorn, i synnerhet till stöd för högskolornas internationalisering. Tjänsterna bygger på högskolornas samarbetsavtal och överenskomna verksamhetsmodeller. Högskolorna och övriga deltagande samarbetspartner ansvarar för finansieringen.

Samarbetet mellan flera olika högskolor möjliggör professionell service inom delområden som inte är ändamålsenliga för en enskild högskola att upprätthålla.

Samservicens enheter:

Helsinki Summer School (HSS) är Helsingforsregionens universitets gemensamma internationella sommaruniversitet.
HSS webbplats

University Admissions Finland (UAF) bistår och betjänar finska universitet i antagningsprocessen för internationella examensstuderande.
Webbplatsen University Admissions Finland


Sini Saarenheimo, servicechef, telefon (09) 191 22219

Övrig personal: se telefonkatalogen
E-postadresser: fornamn.efternamn@helsinki.fi