Helsingin yliopisto
 

Mitä HELDAan voi tallentaa?

HELDA - Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto on Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalvelujen ylläpitämä avoin digitaalinen arkistopalvelu, johon yliopistoyhteisöön kuuluvat voivat tallentaa sellaisia digitaalisessa muodossa olevia julkaisujaan, tutkimusaineistoeriään tai muita materiaalejaan, jotka voidaan asettaa avoimesti yleisön saataville

HELDAan tallennettava aineisto saa pysyvän verkko-osoitteen ja on tallennuksen jälkeen kenen tahansa luettavissa, ladattavissa ja tulostettavissa internetissä.

HELDAan voi tallentaa seuraavia aineistoja:

1. Helsingin yliopiston Open Access -päätöksen alaiset artikkelit eli niin sanotut rinnakkaistallennettavat artikkelit

2. yliopistolaisten muu kuin OA-päätöksen alainen tieteellinen julkaisutuotanto

3. yliopistolaisten muu asiantuntemukseen tai tehtävään liittyvä kirjallinen tuotanto, kuten yleisönosastokirjoitukset tai ammattilehdissä julkaistut artikkelit

4. Helsingin yliopiston yksiköiden julkaisusarjat ja lehdet

5. Helsingin yliopistolla pidettyjen konferenssien kirjallinen materiaali, esitykset ja julkaisut

6. tutkintovaatimuksissa oleva oppimateriaali, joka muutoin on vaikeasti tai ei lainkaan saatavissa

7. verkossa julkaistavat opinnäytteet

8. tutkimusaineistot, avoimesti saataville asetettavissa olevat tutkimusaineistoerät

HELDAan ei tallenneta aineistoja,

1. joiden tekijänoikeuksiin tai tallennusoikeuksiin liittyy epäselvyyksiä

2. joihin liittyvät tietosuojakysymykset estävät aineiston avoimen jakelun

3. joka koostuu pelkästä viite- tai tiivistelmätiedosta

4. joka on yliopistolaisen sellaista kirjallista tuotantoa, joka ei liity henkilön asiantuntemukseen tai tehtävään yliopistolla

5. joka on opetushenkilöstön oppimateriaalia, kuten luentokalvot tai -videot

6. jotka muusta, HELDAn ylläpidon määrittelemästä syystä eivät sovellu tallennettavaksi avoimeen arkistoon

HELDAn ylläpitoon saa yhteyden sähköpostilla: helda-admin(at)helsinki.fi

Tiedonhakijan HELDA

Tallentajan HELDA

Lisätiedot ja yhteydenotot

Artikkelien tallennus ja Open Access:
openaccess-info(at)helsinki.fi

HELDA-ylläpito:
helda-admin(at)helsinki.fi