Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto XXX tiedekunta
 

Oikeus muuttuvassa maailmassa -tohtoriohjelma

Tietoa tohtoriohjelmasta:

Yhteystiedot:

Johtaja
Prof. Kimmo Nuotio

puh. (09) 191 22013
gsm 050 4156569

Koordinaattori
OTT Ida Koivisto

ida.koivisto(at)helsinki.fi
puh. (09) 191 23538Yliopistonkatu 3 (PL 4)
00014 Helsingin yliopisto
fax (09) 191 23090
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Tutkijakoulutettavat

Kuva

OMM-tohtoriohjelman tutkijat 1.9.2012 alkavalla kaudella

Enroth, Timo:
Immateriaalioikeudellinen samankaltaisuusvertailu oikeudellisena lain soveltamiseen liittyvänä ratkaisuna

Kremer, Jens:
Legal Aspects of Security and Surveillance Technologies: Safeguards in a World Governded by (In)security?

Lukkari, Hanna:
Toward a Phenomenology of Human Rights

Marjosola, Heikki:
Arvopaperien hallinta toisen lukuun – arvopaperien säilytys sijoituspalveluna ja varallisuusoikeudellisena erityisjärjestelynä

Mustasaari, Sanna:
Family in a Multicultural Society – Nordic Perspective to Family Law, Culture and Personal Relationships

Petrétei, Kristóf:
Nordic Approach – Model for Europe? Future of Nordic Sales Law with Special Regard to the New Regimes of European Private Law

Raitanen, Elina:
Payments as Measure to Conserve Ecosystem Services

Soirila, Ukri:
Making Life Live or Letting it Die: (Human Rights) Courts as Administrators of Human Life

Tornberg, Iina:
Overriding Mandatory Provisions of Third Countries under International Commercial Arbitration

Vainio, Niklas:
Yksityisyys tarkkailuyhteiskunnassa – turvallisuusperustainen tiedonkeruu ja uusi yksityisyysparadigma


OMM-tohtoriohjelman tutkijat 1.1.2012 alkavalla kaudella

Heinonen Tuuli:
A New Take on the Problem of Constitutional Conflict – The Relationship Between National Law and European Union Law Through Interlegality

Huomo-Kettunen Merita:
Rikosoikeuden valtiosääntöistyminen

Huttunen Anniina:
Onko älyllä väliä? Oikeudelliset reunaehdot älykkäiden järjestelmien kehittämisessä ja toiminnassa

Häkkänen Martti:
Rakennusoikeuden sääntely ja vaihdanta – varallisuusoikeudellinen tutkimus

Klabbers Margareta:
Black Holes in International Law: Sovereignty, Territory and the Exception

Komulainen Ville:
Comparative Legal Studies – Impure Theory of Law? Comparative Legal Theory as a Debate on the Reaches and Limits of Law as a Profession, Discipline and Phenomenon

Koulu Riikka:
eJustice and Electronic Trial – Finnish Procedural Law Facing a Change of Paradigm

Lith, Mimosa:
Liikkeen luovutuksen vaikutukset työ- ja virkasuhteeseen

Rajavuori Mikko:
State-owned Enterprises and Developing Human Rights Regime

Soininen Niko:
Vesilain 2 luvun 6.2 §:n mukaisen intressivertailun oikeuttaminen

Tolttila Karri:
Eurooppalainen pidätysmääräys

Turpeinen, Mira:
Perus- ja ihmisoikeuksien horisontaalivaikutus ja yksityiselämän suoja