Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto XXX tiedekunta
 

Oikeus muuttuvassa maailmassa -tohtoriohjelma

Tietoa tohtoriohjelmasta:

Yhteystiedot:

Johtaja
Prof. Kimmo Nuotio

puh. (09) 191 22013
gsm 050 4156569

Koordinaattori
OTT Ida Koivisto

ida.koivisto(at)helsinki.fi
puh. (09) 191 23538Yliopistonkatu 3 (PL 4)
00014 Helsingin yliopisto
fax (09) 191 23090
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Toimintapolitiikat

Kuva

Tutkijakoulun johtoryhmä on kokouksessaan 5.9.2006 hyväksynyt tohtoriohjelmalle seuraavat toimintapolitiikat:

1. Matkakustannukset ja muut käyttövarat. Jotta OMM:n tohtoriopiskelijoista tulisi tiedeyhteisön täysvaltaisia jäseniä, heitä kannustetaan osallistumaan tutkimusaiheensa kannalta tärkeisiin tapahtumiin. Tohtoriohjelmassa mukanaolevat yksiköt ovat sitoutuneet maksamaan omien tohtoriopiskelijoidensa kustannukset OMM:n järjestämille kursseille osallistumisesta. Tohtoriohjelma pyrkii kuitenkin myös itse hankkimaan rahoitusta tällaisiin kuluihin.

OMM rahoittaa jokaisen tohtoriopiskelijan matka- ja muita kuluja vuosittain lähtökohtaisesti yhtä suurella summalla. Tarkka rahamäärä ilmoitetaan, kunhan tohtoriohjelma on saanut tiedon toimintarahoituksen määrästä. Vuosittaista käyttörahaa suuremman rahoituksen saaminen edellyttää erityisperusteluja. Ennen matkaa tehdään aina virkamatkaesitys ja sen jälkeen matkalasku.

Statuspaikkalaiset voivat hakea vain OMM-profiloitujen tilaisuuksien matkakustannusten korvaamista. Heidän osallistumistaan muihin tapahtumiin voidaan rahoittaa vain poikkeuksellisesti.

Mahdollisesta taloudellisesta tuesta työharjoitteluun tai tutkimuskauteen ulkomailla ilmoitetaan erikseen.

Matkustamiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet:

  • Toimintaohjeet matkustettaessa OMM:n kustannuksella
  • Matkamääräyslomake muuhun kuin Helsingin yliopistoon virkasuhteessa oleville tutkijakoulutettaville (rtf-tiedosto)
  • Matkalaskulomake muuhun kuin Helsingin yliopistoon virkasuhteessa oleville tutkijakoulutettaville (rtf-tiedosto)

2. Jatko-opintosuunnitelma. Tohtoriopiskelijan tulee kunkin vuoden alussa esittää päivitetty henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelmansa tohtoriohjelman johtajalle ja varajohtajalle. Jos suunnitelmaa ei esitetä tai jos siinä ei ole lainkaan pysytty, johtoryhmä voi päättää rahoituksen katkaisemisesta.
.

3. OMM-rahoituskauden katkaiseminen muun työtehtävän perusteella. Tohtoriohjelman johtaja päättää, voiko tohtoriopiskelija, joka katkaisee OMM-rahoituksensa tilapäisesti muun työtehtävän vuoksi, jatkaa katkon jälkeen OMM-rahoituksella. Mikäli katkon aiheuttava työtehtävä tukee väitöstutkimusta, rahoituskauden katkaisemiseen ja rahoituksen kokonaiskeston säilymiseen ennallaan suhtaudutaan lähtökohtaisesti myönteisesti. Jos katko kestää – joko yhdellä kertaa tai useammasta jaksosta muodostuen – yli 6 kuukautta, se leikkaa OMM-rahoitusta loppupäästä ylimenevältä osaltaan, ellei leikkauksesta pidättymiselle ole perusteltua syytä. OMM ei voi tehdä vuotta 2011 pidemmälle ulottuvia taloudellisia sitoumuksia.