Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto XXX tiedekunta
 

Oikeus muuttuvassa maailmassa -tohtoriohjelma

Tietoa tohtoriohjelmasta:

Yhteystiedot:

Johtaja
Prof. Kimmo Nuotio

puh. (09) 191 22013
gsm 050 4156569

Koordinaattori
OTT Ida Koivisto

ida.koivisto(at)helsinki.fi
puh. (09) 191 23538Yliopistonkatu 3 (PL 4)
00014 Helsingin yliopisto
fax (09) 191 23090
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

OMM-TOHTORIOHJELMA 2012-2015

Kuva

Tohtoriohjelmassa koulutettavien tutkijantaidot karttuvat aste asteelta. Väitöstutkimus on prosessi, jossa on monenlaisia vaiheita, joissa tutkija tarvitsee ja hänelle tarjotaan ohjelmassa tukea. Tohtoriohjelmaan osallistuvat muodostavat yhteisön, jossa on mahdollisuus vertaistukeen, säännölliseen palautteeseen ja keskusteluihin. Tohtorikoulutettavat saavat kukin oman tutkijatutorin.

Tohtorikoulutettavat osallistuvat kuukausittain tohtoriohjelman mukaisiin tapahtumiin. Ohjelmaa järjestetään eri puolilla Suomea oikeustieteellisissä yksiköissä. Omaa tutkimusta esitellään kirjallisesti ja suullisesti vuosittain pienemmissä ryhmissä ja laajemmassa seminaarissa. Vuosittainen Lammin tohtoriohjelmatapahtuma järjestetään keväisin maaliskuussa. Tarkoitus on, että tohtoriohjelmaan kuuluisi yksilöllisesti sovittava työharjoittelu tarkoituksenmukaisessa vaiheessa samoin kuin tutkimuskausi ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Tohtoriohjelma on Suomen akatemian hyväksymä ja rahoittama. Ohjelmaan hyväksytään liitännäis- eli statusjäseniä joko haun yhteydessä tai erillisestä hakemuksesta. Ohjelmaan hyväksytty osallistuu käytännössä koko tarjottuun koulutukseen. Jokaisessa yksikössä päätetään erikseen siitä, miten OMM-ohjelman seuraaminen hyväksiluetaan tohtorintutkinnon suorituksissa.

Tohtoriohjelmassa toimintakielenä on usein englanti, erityisesti silloin, kun toimintaan osallistuu ulkomaisia tohtorikoulutettavia. OMM kehittää yhteistyötään ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa.

Tarkempi OMM-tohtoriohjelma päivitetään kotisivuille. Yhteydenotot: tutkijatohtori Suvianna Hakalehto-Wainio (suvianna.hakalehto-wainio[at]helsinki.fi)


1. VUOSI

Tutkijan perustaitojen hallinta ja tutkijaksi kasvaminen

 • metodiopetusta
 • kirjastokoulutusta / tiedonhankintaa
 • ajanhallinnan kurssi / tutkimuksen suunnittelu
 • tieteellisen kirjoittamisen kurssi
 • tunne tietokoneesi / tekstinkäsittelyvalmiudet
 • väitöskirjatyön ohjaus ohjaajan ja ohjattavan näkökulmasta
 • ihmisoikeudet ja perusoikeudet oikeudellisessa tutkimuksessa
 • dispositioseminaari

2. VUOSI

Tutkijanvalmiuksien kehittäminen

 • metodiopetusta
 • Eurooppa-oikeutta
 • tieteidenvälisyys
 • oikeusvertailu
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • tutkimusetiikka
 • excursio ulkomaille
 • puoliväliseminaari: palautetta väitöskirjan osasta

3. VUOSI

Pääpaino tutkimuksen kirjoittamisessa

 • presentaatiotaidot / konferenssivalmiudet
 • tutkijana jaksaminen
 • artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen
 • käytännön harjoittelu / tutkimusjakso ulkomailla
 • ¾-seminaari: palautetta väitöskirjan osasta

4. VUOSI

Tutkimustyön loppusuora

 • rahoituksen hankinta
 • portfolion laatiminen
 • väitöskirjan julkaiseminen
 • tohtorit työelämässä
 • valmistautuminen väitökseen

Tohtoriohjelman sisällä toimii tutkijoiden organisoimia keskustelu- ja lukupiirejä. Tohtorikoulutettavia kannustetaan osallistumaan kotimaisiin ja ulkomaisiin seminaareihin ja konferensseihin.